ททท.จับมือ 6 สายการบิน จัดโครงการ 'ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย' ลดค่าตั๋ว 300 บาท ทุกหมายเลขการจอง

19 ก.ย. 2565 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายการบิน ได้แก่บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์และไทยเวียตเจ็ท จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย”เพื่อมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้โดยสารสายการบินและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางทางอากาศทั่วทุกภูมิภาคในประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการ ททท. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง 6 สายเป็นผู้ร่วมแถลง

นายยุทธศักดิ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่องสายการบินต้องหยุดทำการบินสำหรับเส้นทางการบินในประเทศส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจสายการบินการจ้างงานของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการบินรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลากหลายด้านการออกมาตรการควบคุมการเดินทาง ส่งผลให้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาสูงขึ้นการหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบินและจำนวนของเครื่องบินที่สามารถให้บริการล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศลดลง

ผู้ว่าททท. กล่าวอีกว่า จากมาตรการควบคุมการเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น การหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบินและจำนวนจำกัดของเครื่องบินที่สามารถให้บริการ ล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางที่ลดลงของนักท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศซึ่งก่อนที่ประเทศไทยจะพบกับวิกฤติโควิด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างรายได้ได้มากกว่า 3 ล้านล้านบาทในปี 2562 และถือครองสัดส่วน GDP ของประเทศถึงร้อยละ 18 สำหรับในปี 2565 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปี 2562 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประมาณ160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 656,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2565 มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 74,335,927 คน-ครั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางทางอากาศอันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ททท.จึงร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทยจัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านการเดินทางทางอากาศ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยทั้ง 6 สายการบินจะร่วมกันดำเนินการสื่อสารการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนออกเดินทาง รวมทั้งเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษในทุกเส้นทาง ทุกระดับราคา และ ททท. มอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง หรือ 1 Booking ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะทำให้ Load Factor ของสายการบินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าซื้อสินค้าและของ ที่ระลึก ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย
“โครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทั้ง 6 สายการบินจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกเดินทางไปในเส้นทางใดก็ได้ และเที่ยวบินใดก็ได้แต่ผมอยากชวนให้ทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางจังหวัดเมืองรองเพื่อจะได้กระจายรายได้และกระจายการกระจุกตัวจากการท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไทยได้ในนามของ ททท. ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางภายในประเทศทางอากาศกับโครงการ “ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย”เพื่อทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีกทางหนึ่งด้วย”

ด้านนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าวว่าอุตสาหกรรมการบินนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เริ่มต้นมีการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 จนมาถึงในปี 2564ธุรกิจการบินก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทั้งสายพันธุ์อัลฟ่า เบต้า เดลต้า และโอมิครอนโดยส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมธุรกิจการบินของประเทศไทยในปี 2564 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 64.1โดยจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงมากถึงร้อยละ 90.2 และผู้โดยสารภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 54 ในส่วนของปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดลดลงร้อยละ 48.5 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 46.6 และภายในประเทศลดลง ร้อยละ 49.1 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทำให้การขนส่งทางอากาศต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งในช่วงต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา มีการยกเลิกระบบ THAILAND PASS สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งนั่นถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ตัวเลขจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) แสดงให้เห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มจากหลักแสน เป็นหลัก 2 ล้านกว่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยในการฟื้นตัวกลับมาหลังจากประสบปัญหาภาวะวิกฤติการระบาดของโควิด-19
หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเริ่มลดมาตรการจำกัดการเดินทาง อีกทั้งนโยบายการเปิด ประเทศของประเทศต่างๆทั่วโลกทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นก็รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศแยกตามเส้นทางบิน 3 อันดับแรกของปี 2564 พบว่า เส้นทางบิน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – เชียงใหม่ มีจำนวนผู้โดยสารรวมมากที่สุด (1.56 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – ภูเก็ต (1.31 ล้านคน) และเส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – หาดใหญ่ มี (1.10 ล้านคน) (ข้อมูลจาก กพท.)

ทั้งนี้ความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดโครงการ “ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย”ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยให้ฟื้นตัวกลับมาและหวังว่าจะช่วยกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังเส้นทางบินอื่นๆในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางบินสู่งเมืองรอง อาทิ สุโขทัย เชียงรายนครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และกระบี่ เป็นต้น
“ผมในนามตัวแทนสายการบินทั้ง 6 สาย ขอขอบคุณ ททท.เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสพวกเราร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งโครงการครั้งนี้นอกจากทุกสายการบินจะร่วมจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องเเล้ว ทาง ททท. ยังสนับสนุนส่วนลดเพิ่มพิเศษซึ่งถือเป็นทั้งความร่วมมือและช่วยเหลือผู้โดยสารเพื่อให้เกิดการเดินทางเเละใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปีอย่างดีเยี่ยม”นายพุฒิพงศ์กล่าว


โครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” จะมอบส่วนพิเศษ 300 บาทต่อหมายเลขการจอง(จำนวน 500,000 สิทธิ์) แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565โดยผู้โดยสารสามารถกรอกโค้ดลดราคา (Promotion Code) “AMZTH300” บนหน้าเว็บไซต์สายการบิน และบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนด) ผู้โดยสารที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย” ได้ที่เว็บไซต์สายการบินหรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าตามรายละเอียดด้านล่าง สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร 1771 หรือเว็บไซต์www.bangkokair.com


ส่วนสายการบินที่ร่วมโครงการ ได้แก่

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร 1771 หรือเว็บไซต์
www.bangkokair.com


สายการบินไทยแอร์เอเชีย https://www.airasia.com/aa/about-
us/th/th/partners-promotion-terms-and-conditions.html หรือ
https://support.airasia.com/


สายการบินไทยสมายล์ โทร 1181 หรือเว็บไซต์ www.thaismileair.com


สายการบินนกแอร์ โทร 1318 หรือเว็บไซต์ www.nokair.com


สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โทร 02-529-9999 หรือเว็บไซต์
www.lionairthai.com


สายการบินไทยเวียตเจ็ท โทร 02-089-1909 หรือเว็บไซต์ th.vietjetair.com

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ททท.' แท็กทีม 6 สายการบินบูมเที่ยวไทย! ลุ้นต่างชาติเข้าไทย 10 ล้านคน

“ททท.” จับมือ 6 สายการบินผุดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” มอบส่วนลด 300 บาท 5 แสนสิทธิ กระตุ้นท่องเที่ยวไฮซีซั่น หวังดันไทยเที่ยวไทยฉลุยตามเป้า 160 ล้านคน-ครั้ง ปั้มรายได้โต 6.56 แสนล้านบาท

'ททท.' กระตุ้นท่องเที่ยวหวังกวาดรายได้ 1.73 ล้านล้านบาท

ททท. จับมือแอร์เอเชีย เปิดตัวเครื่องบินลายใหม่ เดินหน้ากระตุ้นเที่ยวไทย มั่นใจไตรมาส4 ถึงต้นปีหน้าฟื้นตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโต80% ลุ้นรายได้ 2.38 ล้านล้านบาท หากสถานการณ์เอื้ออำนวยทุกด้าน

'บางกอกแอร์เวย์ส' ปลื้มผู้โดยสารพุ่ง เล็งปีหน้าเปิดบินต่างประเทศ

“บางกอกแอร์เวย์ส” เผยครึ่งปี65 ให้บริการเส้นทางสมุยแล้ว 4.8 แสนคน คาดทั้งปีผู้โดยสารสนามบินสมุย 7 แสนคน ปลายปีลุยเปิด “สมุย-กระบี่” ต้นปี 66 “สมุย-ฮ่องกง” เล็งเปิด “สมุย-เฉิงตู”/ “สมุย-ฉงชิ่ง”