กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดเทศกาลศิลปะบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

26 ต.ค.2565 – เวลา 17.23 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2022 (BAB 2022) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิบางกอกอารต์ เบียน นาเล่ นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและ ผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการโครงการ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และคณะผู้จัดงาน เฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลงชั้น B2 เสด็จฯ ไปยังห้องจัดนิทรรศการ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการเปิดงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2022 (BAB 2022) ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงผลงาน อาทิ Dragon Heads 2018 โดยมารีน่า อบราโมวิช , Monument to Immortality VII 2021 โดย เจคและดิโนส แชปแมน , One Breath 2020 โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ, The Eye of Storm 2022 โดยชิฮารุ ชิโอตะ ,ไม่รู้อะไรเลย 2020 โดยไมตรี ศิริบูรณ์ ฯลฯ สมควรแก่เวลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2022 (BAB2022) จัดโดย มูลนิธิ บางกอก อารต์ เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และเครือข่ายพันธมิตรภาครฐั และเอกชน จัดแสดงผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้นจากศิลปินชั้นนำของโลก 73 ศิลปิน 35 สัญชาติที่มาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะภายใต้แนวคิดใหม่ “ CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข ” จัดแสดงตามสถานที่สำคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร,วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ,ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ , สามย่านมิตรทาวน์ ,เดอะ ปาร์ค ,เดอะพรีลูด วันแบงค็อก , JWD Art Space และในพื้นที่เสมือนจริง BAB Virtual Venue โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬารักบี้ เฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำพันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

23 ม.ค.2566 - เวลา 14.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

‘มารีน่า อบราโมวิช’ ศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับโลก เตรียมบรรยายที่ BAB2022

มารีน่า อบราโมวิช ศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์ชาวเซอร์เบียที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุค มีผลงานโดดเด่นจำนวนมาก ผลงานของเธอจัดแสดงมาทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสุหร่ายเหรียญพระ รร.ตชด.

13 ม.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโท ดร ปินเฉลียว ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กทม. ร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน มอบ “สุขแรก” รับปีใหม่ ด้วยกิจกรรม “กรุงเทพ ดีต่อใจ” ส่งเสริมสุขภาพกายใจที่ดีแก่คนกรุงฯ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน นำโดย ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) และ One Bangkok

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทวรูปในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

4 ม.ค.2565 - เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม