น้อมรำลึก ร.9 'เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต'

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงครองราชย์ยาวนาน 70 ปี ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมพระเมตตา ทรงเข้าพระทัยความทุกข์ร้อนของประชาชน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ สื่อพระวิริยะทุ่มเทพระวรกายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชน  ทรงเป็นที่เทิดทูนของคนไทยและคนทั่วโลก

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เป็นวันสำคัญที่พสกนิกรไทยจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

พรบรมรูป ร. 9 จำลองขององค์ที่ประดิษฐาน ณ เมืองโลซานน์

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการจัดงาน เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต” ชวนคนไทยกราบสักการะพระบรมรูป ร. 9 จำลองขององค์ที่ประดิษฐาน ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่เมืองโลซานน์ พร้อมชมโมเดลจำลองโครงการในพระราชดำริ ร.9 ที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้คนไทยทุกภาค  ระหว่างวันที่ 2-12 ธันวาคมนี้ ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

เรียนรู้โครงการพระราชดำริผ่านโมเดลจัดแสดง

นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ในโอกาสที่สมาคมฯ ดำเนินการมาครบ 72 ปี สมาคมฯ ได้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบครึ่งองค์ ขนาดเท่าองค์จริง หล่อด้วยบรอนซ์ และอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นศาลาไทยในต่างประเทศแห่งเดียวที่มียอดมณฑปที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นและสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยอย่างสมพระเกียรติ โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองโลซานน์และรัฐโวด์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายราชสักการะเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

“ ประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์จำนวนมากไม่มีโอกาสไปกราบสักการะพระบรมรูป ร.9 นี้ จึงนำพระบรมรูปฯ จำลอง มาประดิษฐานที่นี่ ได้ชมและเห็นความยิ่งใหญ่สวยงาม พระบรมรูปมีความสำคัญยิ่ง เป็นศูนย์รวมใจคนไทยในต่างแดนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9  ในเมืองที่เจ้านายในราชสกุลมหิดล 2 พระองค์ สมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยประทับอยู่นานถึง 18 ปี รวมทั้งเป็นของขวัญที่สมาคมฯ มอบให้แก่เมืองโลซานน์และรัฐโวด์  ในโอกาสครบ 72 ปีของสมาคม ซึ่งพ้องกับการฉลอง 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ “ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ กล่าว

หนังสือที่ระลึก “โลซานน์ …สถานสถิต” 

นางกอบลาภกล่าวด้วยว่า งานครั้งนี้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “โลซานน์ …สถานสถิต” ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวการสร้างและบูรณะศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติฯให้งดงาม  โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร.9 และพระราชพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ เป็นปฐมฤกษ์ ที่เมืองโลซานน์  โดยผู้เขียนคือ นางพัชรินทร์ บุณยนิยม ไรเตอร์ และภาพโดยนายฟิลลิป ไรเตอร์  รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “โลซานน์ …สถานสถิต” สมทบโครงการทุนการศึกษาโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นักเรียนเป็นเด็กพิเศษ  

สำหรับการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง ร.9 ของสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นางกอบลาภ กล่าวว่า มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด  และการระดมทุนสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่าง พอสว.  อันเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ต่อยอดจากแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9

คณะผู้จัดงาน“เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต”

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ มีความยินดีที่ได้ร่วมจัดงาน เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต ผู้ร่วมชมงานจะได้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่เราจำลองทั้งพระบรมรูปและศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรวบรวมรายละเอียดความเป็นไทยไว้ได้อย่างงดงาม ยกมาไว้ที่สยามพารากอน

ชวนคนไทยกราบสักการะพระบรมรูป ร. 9 

บรรยากาศของงานประชาชนมาร่วมกราบพระบรมรูปจำลอง ผลงานของนายวัชระ ประยูรคำ ประติมากรผู้มีผลงานปั้นพระบรมรูป ร.9 มากมาย ประดิษฐานบนแท่นฐานจำลองรูปแบบเดียวกับของจริงที่เมืองโลซานน์ ซึ่งออกแบบโดยนายก่อเกียรติ ทองผุด

 นายช่างศิลปกรรมระดับทักษะพิเศษ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายความเป็นมาของศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ภาพการปั้นและประดิษฐานพระบรมรูปฯ และพระราชพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป  ส่วนการจัดแสดงโมเดลโครงการในพระราชดำริ อาทิ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นผลงานของนายกิตตินาท มลิทองที่ร่วมเทิดพระเกียรติผ่านโมเดลจำลองนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก

วัชระ ประยูรคำ ประติมากร ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างใหญ่

วัชระ ประยูรคำ ประติมากร กล่าวว่าแรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูปร.9 นี้ อยากให้คนไทยระลึกถึงวันสำคัญในปี 2489 ในหลวงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ มีพระชนมพรรษา 18 พรรษา ทรงเปลี่ยนจากศึกษาวิทยาศาสตร์มาศึกษารัฐศาสตร์ เพื่อจะสร้างประโยชน์สูงสุดในประชาชน

“ ปกติผลงานปั้นพระบรมรูป ร.9 จะดูยิ่งใหญ่ สง่างาม แต่พระบรมรูปฯ นี้ ให้ความรู้สึกพระองค์ครุ่นคิดเพื่อสร้างบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น ทุกคนประจักษ์ตลอดทรงครองราชย์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมาย คนไทยรัก เคารพ และเทิดทูน พระองค์ท่าน คือ พ่อของแผ่นดิน เห็นพระบรมรูปแล้วรู้สึกมีชีวิต ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน “วัชระ กล่าว  

 ภายในงานตลอด 11 วัน ยังมีการออกร้านสินค้าจากสวิสและไทย เช่น ชีส ขนมอบโดยนักเรียนเก่าสวิส  ไอศกรีม Movenpick  ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา เครื่องประดับ  และผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ได้แก่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน เสื้อยืดมัดย้อม และภาพวาดจากนักเรียนที่ต้องการการดูแลพิเศษ  รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะสมทบโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สมาคมฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สยาม สมายลี่ เซเลเบรชั่น อินฟินิท แฮปปี้เนส' ต้อนรับปีใหม่ด้วยสยามเมืองยิ้ม

24 พ.ย.2565 - สยามพารากอน ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก ครองความเป็นที่ 1 ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มอบประสบการณ์สุดพิเศษ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เนรมิตอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “สยาม สมายลี่ เซเลเบรชั่น อินฟินิท แฮปปี้เนส” (SIAM SMILEY® Celebration Infinite Happiness)

นิทรรศการ‘คิดถึง…สมเด็จย่า’ 50 ปี เส้นทาง’แม่ฟ้าหลวง’

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า”

4 ดีไซเนอร์เพิ่มเสน่ห์ผ้าไทย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

30 ก.ค.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน

'บิ๊กตู่' เป็นประธานเสวนา 'ถามมา – ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมแน่นอน'

โฆษกรัฐบาลยัน “นายกฯ” เตรียมเป็นประธานการประชุมเสวนา “ถามมา – ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ 19 พ.ค.แน่นอน