น้อมรำลึก ร.9 'เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต'

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงครองราชย์ยาวนาน 70 ปี ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมพระเมตตา ทรงเข้าพระทัยความทุกข์ร้อนของประชาชน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ สื่อพระวิริยะทุ่มเทพระวรกายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชน  ทรงเป็นที่เทิดทูนของคนไทยและคนทั่วโลก

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เป็นวันสำคัญที่พสกนิกรไทยจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

พรบรมรูป ร. 9 จำลองขององค์ที่ประดิษฐาน ณ เมืองโลซานน์

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการจัดงาน เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต” ชวนคนไทยกราบสักการะพระบรมรูป ร. 9 จำลองขององค์ที่ประดิษฐาน ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่เมืองโลซานน์ พร้อมชมโมเดลจำลองโครงการในพระราชดำริ ร.9 ที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้คนไทยทุกภาค  ระหว่างวันที่ 2-12 ธันวาคมนี้ ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

เรียนรู้โครงการพระราชดำริผ่านโมเดลจัดแสดง

นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ในโอกาสที่สมาคมฯ ดำเนินการมาครบ 72 ปี สมาคมฯ ได้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบครึ่งองค์ ขนาดเท่าองค์จริง หล่อด้วยบรอนซ์ และอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นศาลาไทยในต่างประเทศแห่งเดียวที่มียอดมณฑปที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นและสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยอย่างสมพระเกียรติ โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองโลซานน์และรัฐโวด์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายราชสักการะเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

“ ประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์จำนวนมากไม่มีโอกาสไปกราบสักการะพระบรมรูป ร.9 นี้ จึงนำพระบรมรูปฯ จำลอง มาประดิษฐานที่นี่ ได้ชมและเห็นความยิ่งใหญ่สวยงาม พระบรมรูปมีความสำคัญยิ่ง เป็นศูนย์รวมใจคนไทยในต่างแดนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9  ในเมืองที่เจ้านายในราชสกุลมหิดล 2 พระองค์ สมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยประทับอยู่นานถึง 18 ปี รวมทั้งเป็นของขวัญที่สมาคมฯ มอบให้แก่เมืองโลซานน์และรัฐโวด์  ในโอกาสครบ 72 ปีของสมาคม ซึ่งพ้องกับการฉลอง 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ “ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ กล่าว

หนังสือที่ระลึก “โลซานน์ …สถานสถิต” 

นางกอบลาภกล่าวด้วยว่า งานครั้งนี้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “โลซานน์ …สถานสถิต” ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวการสร้างและบูรณะศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติฯให้งดงาม  โครงการจัดสร้างพระบรมรูป ร.9 และพระราชพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ เป็นปฐมฤกษ์ ที่เมืองโลซานน์  โดยผู้เขียนคือ นางพัชรินทร์ บุณยนิยม ไรเตอร์ และภาพโดยนายฟิลลิป ไรเตอร์  รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “โลซานน์ …สถานสถิต” สมทบโครงการทุนการศึกษาโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นักเรียนเป็นเด็กพิเศษ  

สำหรับการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง ร.9 ของสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นางกอบลาภ กล่าวว่า มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด  และการระดมทุนสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่าง พอสว.  อันเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ต่อยอดจากแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9

คณะผู้จัดงาน“เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต”

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ มีความยินดีที่ได้ร่วมจัดงาน เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต ผู้ร่วมชมงานจะได้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่เราจำลองทั้งพระบรมรูปและศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรวบรวมรายละเอียดความเป็นไทยไว้ได้อย่างงดงาม ยกมาไว้ที่สยามพารากอน

ชวนคนไทยกราบสักการะพระบรมรูป ร. 9 

บรรยากาศของงานประชาชนมาร่วมกราบพระบรมรูปจำลอง ผลงานของนายวัชระ ประยูรคำ ประติมากรผู้มีผลงานปั้นพระบรมรูป ร.9 มากมาย ประดิษฐานบนแท่นฐานจำลองรูปแบบเดียวกับของจริงที่เมืองโลซานน์ ซึ่งออกแบบโดยนายก่อเกียรติ ทองผุด

 นายช่างศิลปกรรมระดับทักษะพิเศษ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายความเป็นมาของศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ภาพการปั้นและประดิษฐานพระบรมรูปฯ และพระราชพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป  ส่วนการจัดแสดงโมเดลโครงการในพระราชดำริ อาทิ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นผลงานของนายกิตตินาท มลิทองที่ร่วมเทิดพระเกียรติผ่านโมเดลจำลองนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก

วัชระ ประยูรคำ ประติมากร ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างใหญ่

วัชระ ประยูรคำ ประติมากร กล่าวว่าแรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูปร.9 นี้ อยากให้คนไทยระลึกถึงวันสำคัญในปี 2489 ในหลวงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ มีพระชนมพรรษา 18 พรรษา ทรงเปลี่ยนจากศึกษาวิทยาศาสตร์มาศึกษารัฐศาสตร์ เพื่อจะสร้างประโยชน์สูงสุดในประชาชน

“ ปกติผลงานปั้นพระบรมรูป ร.9 จะดูยิ่งใหญ่ สง่างาม แต่พระบรมรูปฯ นี้ ให้ความรู้สึกพระองค์ครุ่นคิดเพื่อสร้างบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น ทุกคนประจักษ์ตลอดทรงครองราชย์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมาย คนไทยรัก เคารพ และเทิดทูน พระองค์ท่าน คือ พ่อของแผ่นดิน เห็นพระบรมรูปแล้วรู้สึกมีชีวิต ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน “วัชระ กล่าว  

 ภายในงานตลอด 11 วัน ยังมีการออกร้านสินค้าจากสวิสและไทย เช่น ชีส ขนมอบโดยนักเรียนเก่าสวิส  ไอศกรีม Movenpick  ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา เครื่องประดับ  และผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ได้แก่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน เสื้อยืดมัดย้อม และภาพวาดจากนักเรียนที่ต้องการการดูแลพิเศษ  รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะสมทบโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สมาคมฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัญเชิญ12พระพุทธรูปมงคลให้สักการะสงกรานต์

13 เม.ย.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิด “งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จุดเช็กอินสุดอาร์ต เพิ่มสีสันสงกรานต์กรุงเทพฯ

ประเพณีสงกรานต์ไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก เป็นที่ยอมรับและใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ต้องการมาสัมผัสประเพณีไทยที่ผูกพันกับสายน้ำในทุกปี สำหรับปีนี้ทั่วไทยจัดกิจกรรมฉลองคึกคัก

โดนใจป๊อบอาร์ต The Lobster ศิลปะระดับโลก

ทั่วไทยเตรียมฉลองสงกรานต์ปี 2567 รัฐบาลประกาศจัดสงกรานต์ 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567 เฉลิมฉลองที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียน“สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

Royal Project Gastronomy Festival 2024 ช็อปผลผลิตจากยอดดอย ชมนิทรรศการ'กัญชง'

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มูลนิธิโครงการหลวง และเป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต 

'ARTSTORY' ออทิสติกกับชีวิตที่มีคุณค่า

ในงาน  ARTSTORY EVENT AND “ALEX & THE GANG” เราได้พบความอัจฉริยะผ่านผลิตภัณฑ์น่ารัก สดใส ที่ออกแบบโดยศิลปินเด็กพิเศษ  นำโดยอเล็ก - ชนกรณ์  พุกะทรัพย์  และเพื่อนๆ ทั้ง 5  คน  น้องทิว น้องมิกว์ น้องเอ น้องออกัส และน้องบิ๊ก  จาก ARTSTORY วิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทย

'ยองแจ GOT7' เปิดเวทีเคานต์ดาวน์ในไทยก่อนใคร! นำทัพศิลปินดังฉลองปีใหม่

สยามพารากอน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ธนาคารกสิกรไทย จัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยการจัดงาน “สยามพารากอน เดอะ กลอเรียส เคานต์ดาวน์ เซเลเบรชั่น 2024”