ตามรอย’หลวงปู่มั่น’ เยือนชุมชนไทยพวน

ชวนตามรอย “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ” บุคคลสำคัญของโลกที่วัดถ้ำสาริกา  จ.นครนายก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  เยี่ยมชมถ้ำที่หลวงปู่มั่นใช้ปฏิบัติธรรม และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนที่มิวเซียมปะพวน

เมื่อปลายปี 2562  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่ององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564  และยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ตามรอยหลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญโลกที่วัดถ้ำสาริกา

เพื่อเฉลิมฉลองและถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัด“โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”ขึ้นเมื่อปี 2562 ชวนพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเรียนรู้ประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมทั้งปฏิปทา คำสอนของหลวงปู่มั่น ใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ลพบุรี นครนายก เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ รวม 36 หมุดหมายทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สักการะรูปเหมือนหลวงปู่มั่น

สุรพล เศวตเศรนี รองประธานคณะทำงานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่นฯ ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า จากดำริของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟฯ ที่จัดทำโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่นฯ เพื่อให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าไปศึกษาคำสอนอันดีงาม ซึ่งองค์หลวงปู่มั่น ถือเป็นต้นแบบให้กับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการภาวนาเจริญสมาธิ ที่ท่านได้จาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ทุกภาคของไทย และประเทศใกล้เคียง

“ สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว และญาณหยั่งรู้อันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมขององค์หลวงปู่มั่น ทั้งยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการจัดทำใน 12 จังหวัด ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกับองค์หลวงปู่มั่น ซึ่งยึดหลักในการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลักบวร และพัฒนาเป็น บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ “บวร2” เข้าบูรณาการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ของชุมชนจากโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร โฮมสเตย์  ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ของที่ระลึก และพัฒนาต่อยอดให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต “ สุรพล กล่าว

สุรพล เศวตเศรนี

สำหรับ วัดถ้ำสาริกา ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  เป็นหนึ่งในสถานที่ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้มาบำเพ็ญเพียร ณ ถ้ำสาริการาวปี 2455  ภายหลังจากได้รับข้อธรรมจาก พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ เมื่อแรกมาพำนักท่านอาพาธ ใช้การบำเพ็ญภาวนาเอาชีวิตเข้าแลกจนได้รับธรรมโอสถหายจากอาพาธมาได้ และด้วยการภาวนาวิปัสสนา ซึ่งเป็นประจักษ์พยานแห่งมรรคผลตามคำสอนพระพุทธเจ้า จากนั้นท่านเผยแผ่ธรรมที่ได้รับจากการบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำแห่งนี้ และรับศิษยานุศิษย์ศึกษาธรรมะเป็นจุดเริ่มต้นกองทัพธรรมพระกัมมัฏฐานเผยแพร่ไปทั่ว

มิวเซียมปะพวน เรียนรู้วิถีไทยพวนอย่างเพลิดเพลิน

นอกจากนี้ ในเส้นทางตามรอยศรัทธาหลวงปู่มั่น มีจัดเช็กอินที่อยากแนะนำ  คือ มิวเซียมปะพวน ที่ อ.ปากพลี เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ระดับภูมิภาค ดำเนินการโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ณ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปาก ที่นี่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนปากพลี เพื่ออนุรักษ์วิถีท้องถิ่นที่กำลังสูญหายและถูกกลืนไปกับสังคมไทยสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์นี้มีชีวิตชีวา เนื้อหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์เข้าใจง่าย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น.

สำหรับผู้สนใจโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยากน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างมากมายแก่พระศาสนาและสังคมไทย พร้อมน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง www.luangpumun-cbt.org

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โค้งสุดท้าย! 'ปู พงษ์สิทธิ์-โบกี้ ไลอ้อน' ชวนเที่ยวเทศกาลดนตรีริมแม่น้ำ

มารับลมหนาว นอนกางเต้นท์ริมน้ำ ฟังเพลงสบายๆกลางสวน ...กับเทศกาลดนตรีริมแม่น้ำที่ดีที่สุดในนครนายก งานดนตรีต้อนรับฤดูหนาว ที่จัดขึ้นท่ามกลางสวนป่าในบรรยากาศริมแม่น้ำ ในงาน JAMESON CONNECTS Present YokSuan Music Festival 2022 บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ด้วยบรรยากาศของป่าไผ่สุดสายตา ต้นไม้ใหญ่รายล้อมเสียงธรรมชาติ และลำธารที่ทอดยาวตลอดทั้งวันทั้งคืน พร้อมกางเต้นท์ชมจันทร์ในค่ำคืนฤดูหนาวบรรยากาศป่าริมน้ำไปด้วยกัน ถือเป็นเทศกาลดนตรีที่เต็มอิ่มไปกับธรรมชาติ

นครนายกอ่วม! น้ำป่าถล่ม 'สาริกา-วังตะไคร้' ท่วมรีสอร์ทนักท่องเที่ยวติดด้านในเพียบ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก แจ้งสถานการณ์น้ำ เมื่อเวลา 07.30 น. ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ แจ้งสถานการณ์น้ำคลองวังตะไคร้ ณ สถานีวังตะไคร้ จ.นครนายก ระบุระดับน้ำปัจจุบัน 29.516 ม. ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤต (สีแดง) 30.50 ม./ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) 29.50

เที่ยวป่าหน้าฝน สวรรค์คนรักธรรมชาติ นครนายก - ปราจีนบุรี - สระแก้ว

ททท.สำนักงานนครนายก เชิญชวนนักผจญภัยและคนที่รักธรรมชาติ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางนครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว พบกับกิจกรรมสนุก

เตรียมพบกับเทศกาลดนตรีริมน้ำ 2 วัน 2 คืน ครั้งแรกในจังหวัดนครนายก

ปักหมุดเตรียมตัวให้พร้อม เราจะไป "กางเต้นท์นอนริมน้ำ ร้องเพลงกลางสวน" ด้วยกัน ในเทศกาลดนตรีริมน้ำ Yoksuan Music Festival (ยกสวน มิวสิค เฟสติวัล) ครั้งแรกในจังหวัดนครนายก กับเทศกาลดนตรีที่จะถูกจัดขึ้นริมแม่น้ำนครนายก บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ด้วยบรรยากาศของป่าไผ่สุดสายตา ต้นไม้ใหญ่ และลำธารที่ทอดยาว พร้อมกางเต้นท์ชมจันทร์ในค่ำคืนฤดูหนาวบรรยากาศป่าริมน้ำไปด้วยกัน