กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

17 ม.ค.2566 – ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านการแพทย์ และด้านการสาธารณสุขของประชาชนชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตทั้งหลายภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกโดยทั่วกัน จึงโปรดให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน ตลอดจนดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 

สำหรับในปี 2566 นี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแก่ประชาชน รวมถึงรณรงค์ป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มในพื้นที่ภาคใต้เป็นแห่งแรก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2566

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำท้องถิ่นต่าง ๆ ที่นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญมาให้บริการประชาชนเริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค ทั้งนี้มีการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป บริการทันตกรรม รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน สำหรับปัญหาสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ของทั้ง 2 จังหวัด อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

ในการนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน500 โดส แก่ ปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ เพื่อนำไปฉีดสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขในท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ จากการเสด็จมาทรงงานทางสัตวแพทย์ด้วยพระองค์เองในครั้งนี้ จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลง สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้ายเมื่อปี 2562 จำนวน 1 ราย

พร้อมกันนี้ ได้เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตร การฝึกอบรมให้ความรู้ถึงมหันตภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ และประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน พร้อมกับพระราชทาน ป้ายห้อยคอสุนัขเป็นที่ระลึกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง จากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและรักษาโรคอื่น ๆ อาทิ เนื้องอกที่เต้านม เนื้องอกผิวหนัง มดลูกอักเสบ รักษาภาวะทองแดงของสุนัขตัวผู้ ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ซึ่งการทรงงานดังกล่าว ถือเป็นพระกรณียกิจที่สำคัญในการรณรงค์ช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัด การดูแลรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยง เป็นที่ระลึก ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทย เลขที่บัญชี 468-116003-1 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.46 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดี

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จลงพระนามพระราชทานพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามพระราชทานพรในสมุดลงพระนาม หน้าพระพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตว์แพทย์อาสา

13 พ.ย.2565 - จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจสุขภาพชาวดอนเมือง

29 ต.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราช

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจพื้นที่ภาคเหนือ

18 ต.ค.2565 - ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมา และหนึ่งในพระภารกิจสำคัญ