รัฐบาลเดินหน้ากองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ


11 พ.ย.2566 - นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและมอบนโยบายให้กับกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ อาทิ ภาระหนี้เสียของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งบางกองทุนประสบปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ขาดความชัดเจนในข้อกฎหมาย ไม่มีการลงโทษที่ชัดเจน กรณีสมาชิกไม่คืนเงิน และการขับเคลื่อนงานในการดำเนินการดำเนินงานล่าช้า เป็นต้น

ส่วนข้อเสนอแนะที่อยากให้นางพวงเพ็ชร ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกำกับดูแล สทบ. เร่งดำเนินการ คือ อยากให้มีการฟื้นฟูและจัดตั้งกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นใหม่ โดยมีการเพิ่มทุนอีก 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอให้มีหน่วยงานกลางที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส่วนการพักชำระหนี้ ควรพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเสนอให้มีการจัดสัดส่วนหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นอกจากนี้ ยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เช่น การจัดอบรมด้านบัญชี ข้อกฎหมาย ฯลฯ

นางพวงเพ็ชร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี 3 รูปแบบ คือ 1. ดำเนินการอยู่ มีผลการดำเนินการที่ดี 2. หยุดดำเนินการ และ 3. ที่ยังไม่เคยตั้งกองทุน

ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงจะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมจะชูกองทุนที่มีดำเนินการยอดเยี่ยม ให้เป็นกองทุนตัวอย่างในการบริหารจัดการ รวมถึงจะมีการส่งเสริมความรู้ และการเรียนการสอนด้านบัญชี เพื่อให้สมาชิกมีวิชาความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวกรุง - ปริมณฑล รับมือฝนฟ้าคะนองวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

'พวงเพ็ชร' เลือกวัดถ้ำผาแด่น สกลนคร เปิด  'โครงการอารามภิรมย์' ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว

“พวงเพ็ชร” เลือกวัดถ้ำผาแด่น สกลนคร Kick Off  “โครงการอารามภิรมย์”ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว ที่สักครั้งในชีวิตต้องไปเยือน

เมืองหลวงอ่วม! ค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับสีแดง 28 เขต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์

'พวงเพ็ชร' สั่งคัดเกรดกองทุนหมู่บ้าน ตั้งคณะทำงานพลิกโฉมให้เป็นกองทุนยุคใหม่

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์