โหมโรง Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 จัดใหญ่ 18 ริ้วขบวนโชว์พลัง

ยิ่งใหญ่ริ้วขบวนศิลปะร่วมสมัย 18 อำเภอเชียงรายโหมโรง Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 รมว.วธ. เผยมหกรรมศิลปะระดับโลก 5 เดือน ช่วย 8 พันคนมีงานทำ สร้างรายได้ สะพัด 3 หมื่นล้าน 

19 พ.ย.2566 -เวลา 18.10 น.  กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดเชียงราย เครือข่ายศิลปิน จ.เชียงราย นำโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และชุมชน 18 อำเภอจังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงรุ้ง และอำเภอเวียงป่าเป้า จัดริ้วขบวนศิลปะร่วมสมัย “เปิดโลก 18 อำเภอ” Chiang Rai Art Carnival 2023 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการโหมโรงสร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 ธ.ค. 2566 นี้ ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ใจกลางเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย     โอกาสนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมรับชมริ้วขบวนสุดตระการตา

บรรยากาศตลอดเส้นทางริ้วขบวนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผ่านถนนบรรพปราการ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ก่อนจะไปสิ้นสุดที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ซึ่งรถประติมากรรม ร่วมสมัย 18 อำเภอ ได้จอดให้นักท่องเที่ยวได้ชมถึงเวลาประมาณ 23.00 น. จากนั้นจะนำประติมากรรมทั้ง 18 ผลงาน จัดแสดงกระจายไปยังจุดสำคัญหลายสถานที่ อาทิ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นประตูบานแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมา จ.เชียงราย และลานประติมากรรมริมแม่น้ำกก ณ สวนไม้งามริมน้ำกก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงถึง 30 เมษายน 2567

 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกจังหวัดเชียงรายจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ด้วยความพร้อมของจังหวัด  เครือข่ายศิลปินเชียงรายที่คึกคัก แข็งขันร่วมแรงร่วมใจกันสุดความสามารถ จะทำให้เชียงรายเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวและคนรักศิลปะมาร่วมชมมหกรรม นับถอยหลังอีก 19 วัน  ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมอย่างมาก ทั้งด้านสถานที่จัดงาน และการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เข้าพื้นที่แล้ว ทยอยติดตั้งผลงานตามแผนงาน เชื่อว่า จะแล้วเสร็จก่อนเริ่มงานวันที่ 9 ธ.ค.2566 อย่างแน่นอน  ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปะร่วมสมัย 60 คน จาก21 ประเทศ ทั้งศิลปินระดับโลก ศิลปินระดับกลาง ศิลปินรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนจุดประกายให้เยาวชนสนใจงานศิลปะมากขึ้น ส่วนกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ พาวิลเลี่ยน 13 แห่ง และการเปิดบ้านศิลปินเชียงรายกว่า 80 หลัง      

 “ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนี้จะส่งผลดีต่อจ.เชียงราย ตั้งเป้าหมายให้การจัดงานศิลปะระดับโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบาย soft power ของรัฐบาล ที่จะช่วยจ้างงานคนในพื้นที่ได้มากกว่า 8,000 คน เกิดรายได้ทั้งในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้กว่า 30,000 ล้านบาทในช่วง 5 เดือนของการจัดงานระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566- 30 เมษายน 2567 นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกอีกด้วย “  นายเสริมศักดิ์ กล่าว 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าวว่า  จ.เชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจะช่วยขับเคลื่อนเมืองเชียงรายให้มีสีสัน มีชีวิต เต็มไปด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้กับ จ.เชียงรายแล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะความรักในงานศิลปะให้กับเยาวชน ตลอดจนผู้คนในชุมชน ส่งเสริมพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนให้ใช้มิติด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้มีความก้าวหน้า โดยจะมีพิธีเปิดงานวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่ จ.เชียงราย 

ด้านนางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ กล่าวว่า  มหกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ศิลปินมาทำงานสร้างสรรค์ที่จ.เชียงราย มาทำงานร่วมกับชาวบ้าน กลุ่มศิลปิน สล่า  ต่างจากเบียนนาเล่ครั้งก่อนๆ เน้นความร่วมมือร่วมใจกัน และสนับสนุนให้ชาวเชียงรายได้ประโยชน์ ศิลปินที่ชวนลงพื้นที่ได้แรงบันดาลใจจากองค์ความรู้เดิมและวิถีวัฒนธรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่งานศิลปะร่วมสมัย มหกรรมครั้งนี้ยังส่งเสริมให้จ.เชียงรายได้รับการยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบจากยูเนสโก

 ” ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายที่จะเกิดขึ้นขณะนี้เปิดตัวศิลปืน 20 คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย ส่วนผลงานศิลปะระดับโลกติดตั้งแล้ว 70-80% แสดงถึงความร่วมมือจากรัฐบาล จังหวัด ไม่ใช่โครงการจากบนลงล่าง  มีความร่วมมือระหว่างชุมชน หมู่บ้าน อำเภอ อย่าง 18 อำเภอที่มาร่วมขบวนพาเหรด แสดงพลังการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองศิลปะระดับโลก โดยมีศิลปินสมาคมขัวศิลปะเป็นพี่เลี้ยงแสดงความพร้อมจัดมหกรรมศิลปะ ทั้งยังมีสถาบันศิลปะในระดับนานาชาติสนใจสนับสนุนมหกรรมครั้งนี้  “ นางกฤติยา กล่าว 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการผลงาน '12ศิลปินแห่งชาติ'

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565  ร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ และแสดงผลงานทรงคุณค่าในนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ

ปลื้ม! สื่ออินเดียยกย่อง'สงกรานต์ในไทย' 1 ใน 9 สุดยอดเทศกาลระดับโลก

21 ก.พ.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ วธ. มีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทย

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติในหลวง 6 รอบ

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมด้วย H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

วธ. เผย 'ในหลวง' เสด็จฯสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากอินเดีย 26 ก.พ.นี้

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมด้วย H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พร้อมนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดวธ.

มท.1 สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มต้นตอฝุ่น PM2.5 'ปภ.' ร่อนหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติ

'อนุทิน' กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ลงพื้นที่สอดส่อง พร้อมสั่งเข้มกิจกรรมต้นตอฝุ่น PM2.5 ปภ. ร่อนหนังสือด่วนวางหลักปฏิบัติให้ทุกจังหวัด