กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง ณ วัดไตรมิตรฯ

20 พ.ค.2567 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดีฯ และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมกันจัดสร้างให้ประชาชนเช่าบูชาเพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี”

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ   อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ผศ. นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เฝ้ารับเสด็จฯ โดยมี พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ รศ.(พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาโครงการฯ และ ศ. ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าสู่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลังจากประทับพระราชอาสน์ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียนชนวน และทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ รับเทียนบริกรรมคาถา จุดเทียนแล้วถวายคืน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวน แล้วพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่พระราชพิธี จากนั้นเสด็จไปทรงเจิมเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี และเทียนนวหรคุณ

จากนั้นเสด็จไปทรงเจิมพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) และทรงพระสุหร่าย พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 3 นิ้ว 1 นิ้ว และ ½ นิ้ว และทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ จากนั้นทรงประทับพระราชอาสน์ และทรงหลั่งทักษิโณทก   

ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  ไปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน เครื่องบูชากระบะมุกพระสวดภาณวาร และทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย ก่อนเสด็จออกจากพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ และเสด็จฯ กลับโดยประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวังสระปทุม   

สำหรับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) หรือ“พระพุทธรูปทองคำ” วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชา 5 รูปแบบ ได้แก่  พระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว องค์เรซิ่น หุ้มทองคํา 99.99% น้ำหนักทองประมาณ 100 กรัม(รวมฐาน) ราคา 1,000,000 บาท/องค์ , พระขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อทองคํา 96.5% พ่นทราย ขัดเงาบางส่วน น้ำหนักทอง 15.2 กรัมราคา 200,000 บาท/องค์ , พระขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อทองคํา 96.5% พ่นทราย ขัดเงาบางส่วน น้ำหนักทองประมาณ7.6 กรัม ราคา 100,000 บาท/องค์ ,พระขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อบรอนซ์นอก ชุบทอง ราคา 2,000 บาท/องค์  และพระขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อบรอนซ์นอก ชุบทอง ราคา 1,000 บาท/องค์ ผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี โดยใบเสร็จรับเงินจากการร่วมบริจาคเช่าบูชาพระสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชาได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรในโอกาสครบ 110 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

30 พ.ค.2567 - เวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

'จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง' พระราชนิพนธ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ “ปราสาทพนมรุ้ง และจารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” เผยแพร่   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ปราสาทพนมรุ้ง และจารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”

ตื่นตาสินค้าพื้นเมือง 57 ชาติ งาน'ออกร้านคณะภริยาทูต'

เตรียมตัวเที่ยวงานออกร้านคณะภริยาใจกลางกรุงเทพฯ ตื่นตากับสินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของของแต่ละประเทศ  ด้วยการจับมือร่วมกันสภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ”เพื่อ“ให้” กับสถานทูต 57 ประเทศทั่วโลก และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยประกาศคามพร้อมการจัดกิจกรรม “งานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 57”  

ระวัง! พฤติกรรมเสี่ยงเกิด'เชื้อเดื้อยา'

สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยยากไร้และเติมเต็มความรู้เรื่อง”เชื้อดื้อยา” ให้กับประชาชน เมื่อมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรมระดมทุนนอกสถานที่ในรูปแบบตลาดนัดการกุศลครั้งแรก ชวนช้อปของดีและได้ทำบุญไปพร้อมกันในงาน “บุญมาร์เก็ต”งานแฟร์ที่จะผลักดันให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งการให้

ประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค เทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ องค์วิศิษฏศิลปิน

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพ