กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรในโอกาสครบ 110 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี

30 พ.ค.2567 - เวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี บริเวณลานหน้าอาคารจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรัญญิกสภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จเข้าศาลาทินทัต ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณหน้าอาคารจักรพงษ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 9 รูป ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 110 ปี และทรงปลูกต้นจามจุรี เสด็จพระราชดำเนินกลับ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเมื่อครั้งดำรงพระชนม์ได้ทรงพระราชดำริจัดตั้งสภากาชาด ซึ่งเรียกกันในเวลานั้นว่า สภาอุณาโลมแดง ขึ้นไว้สำหรับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ และเมื่อสมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว พระราชโอรสและพระธิดาทรงเห็นพ้องที่จะสร้างโรงพยาบาลสภากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นถาวรประโยชน์อนุสรณ์ ทั้งยังเป็นเกียรติยศแก่ราชอาณาจักรไทยสืบไป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระภาดาและภคินี จึงได้ทรงบริจาคทรัพย์ร่วมกันสมทบกับทุนของสภากาชาด สร้างโรงพยาบาลขึ้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามตามพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระบรมชนกนาถว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 โดยเริ่มทำการสงเคราะห์เพื่อพสกนิกรเป็นปฐมแต่นั้นสืบมา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง

20 พ.ค.2567 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) ซึ่ง มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้ร่วมกันจัดสร้างให้ประชาชนเช่าบูชา

'จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง' พระราชนิพนธ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ “ปราสาทพนมรุ้ง และจารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” เผยแพร่   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ปราสาทพนมรุ้ง และจารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”

ตื่นตาสินค้าพื้นเมือง 57 ชาติ งาน'ออกร้านคณะภริยาทูต'

เตรียมตัวเที่ยวงานออกร้านคณะภริยาใจกลางกรุงเทพฯ ตื่นตากับสินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของของแต่ละประเทศ  ด้วยการจับมือร่วมกันสภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ Donation HUB “รับ”เพื่อ“ให้” กับสถานทูต 57 ประเทศทั่วโลก และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยประกาศคามพร้อมการจัดกิจกรรม “งานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 57”  

ไฟล์ทบุญ! 'อนุทิน' บินด่วน 'ร้อยเอ็ด นำทีมแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ต่อบุญคนตาย รักษาชีวิตคนเป็น พร้อมขอบคุณ และให้กำลังใจ ผู้เสียชีวิต และญาติ ที่บริจาคอวัยวะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต ได้เดินทางด้วยเครื่องบิน มายังสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 131 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย