วธ.จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์

วธ.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ 6 เดือน เฉลิมฉลองปีมหามงคล พร้อม 10 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชวนชมรามายณะนานาชาติ-ดนตรีไทย-บัลเลต์-ละครเพลง

5 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาอย่างต่อเนื่อง  ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วธ.ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาทิ   สวธ.จัดโครงการเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ระหว่างวันที่ 12  ถึง 15 ก.ค. 2567  โดยเป็นการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง เรื่อง รามายณะ หรือรามเกียรติ์ มาจัดแสดง โดยได้รับการตอบรับจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการแสดง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหภาพเมียนมา กัมพูชาและประเทศไทย จำนวน 6 วัน  

นอกจากนี้ มีโครงการการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงและทรงดนตรีไทย ในวันที่13 มิ.ย. เวลา 09.30  น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อวงการดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดี สวธ. กล่าวว่า กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567  ที่กำหนดจัดหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานที่อันเป็นพื้นที่จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ  ประกอบด้วยการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์  ,คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15  วันที่ 20  มิ.ย. เวลา 17.30 น.  , กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 50 วันที่ 9 ก.ค. เวลา 19.30  น. (รอบประชาชน) ,งานมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยใจเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา เนื่องในมหามงคลฯ ในวันที่ 27 มิ.ย.  เวลา 13.00 ,เทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ , การแสดงอุปรากร “มาดามบัตเตอร์ฟลาย”(Madama Butterfly) วันที่ 23,24  ก.ค. เวลา 19.30 , การแสดง 10 พระชาติชาดก โดยวง Siam Sinfonietta วันที่ 29  ก.ค. เวลา 20.00  น. ,โครงการสร้างสรรค์ละครเพลงต่อยอดศิลปะมวยไทยสู่สากล “ละครเพลงทัดมาลา”เฉลิมพระเกียรติ 3-4  ส.ค. และการแสดงบัลเลต์บอลชอย โดยคณะบอลชอยบัลเลต์ จากสหพันธรัฐรัสเซีย เปิดงานงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 13-14 ก.ย. และการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พระจักราวตาร” ระหว่าง 3 พ.ย.ถึงวันที่ 8 ธ.ค.2567

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรพชาอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ ปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล

18 ก.ค.2567- นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล และมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติ

สวธ.จัดมหกรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ ‘ร่มพระบารมี’ อย่างยิ่งใหญ่ 17-19 ก.ค.นี้

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานคอนเสิร์ต Thailand Choral Festival 2567 มหกรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ร่มพระบารมี"

รมว.ปุ๋ง ลุย Soft Power ผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล ชวนคอสเพลย์แสดงพลัง CAF2024

18 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

สวธ.เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’ ต่อยอดผ้าไทยในงาน EM DISTRICT SENSE OF THAI เผยแพร่พระอัจฉริยภาพเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันที่ 16 ก.ค.2567 นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ EM DISTRICT

ยอดชมมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ 5 วัน 5 แสนคน

16 ก.ค.2567 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว