สิ้นศิลปินแห่งชาติ ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร

วงการสถาปัตยกรรมสูญเสีย ฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร ศิลปินแห่งชาติ กำหนดสวดพระอภิธรรม 3 วัน ที่วัดธาตุทอง สวธ.มอบเงินช่วยเหลือ-จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงาน

6 มิ.ย. 2567 – นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่า นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์) พ.ศ. 2565 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 สิริอายุ 86 ปี โดยทายาทแจ้งว่า จะมีพิธีรดน้ำศพ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตนและนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธาน กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โดยกลุ่มสวัสดิการ ศิลปินแห่งชาติฯ ดำเนินการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ดังนี้ คือ มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท ค่าเครื่องเคารพศพ 3,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ด้วย

สำหรับประวัติชีวิตและผลงานของนายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2480 ที่จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันอายุ 86 ปี ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นายฤกษ์ฤทธิ์ ศิลปินผู้คร่ำหวอดในงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์มากว่า 60 ปี เริ่มต้นการทำงาน โดยการเป็นสถาปนิกฝ่าย Interior Design บริษัท โรเจอร์ คอปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ยังศึกษาที่คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2503 ภายหลังสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2504 จึงได้ประกอบอาชีพสถาปนิกอย่างเต็มตัวต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ผลงานชิ้นแรกที่เป็นแรงจูงใจและมีส่วนให้นายฤกษ์ฤทธิ์ สนใจและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ และตกแต่งภายใน (Interior Design) เป็นหลัก คือ การออกแบบตกแต่งงานแสดงสินค้า U.S. TRADE CENTER ซึ่งสร้างชื่อเสียงและท้าให้นายฤกษ์ฤทธิ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ผลงานในอดีตที่ภาคภูมิใจอันเปรียบเสมือนใบเบิกทาง ในการก้าวสู่งานออกแบบและตกแต่งภายในให้กับโรงแรมต่างๆ ในเวลาต่อมา นั่นก็คือการออกแบบตกแต่งห้องจัดเลี้ยง โรงแรม PRESIDENT ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่หรูที่สุดในกรุงเทพมหานครขณะนั้น ผลงานสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ต่างๆ ที่นายฤกษ์ฤทธิ์ ออกแบบและตกแต่งนั้น มีเป็นจำนวนมาก ล้วนเป็นผลงานที่ได้รับการ ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ เนื่องจากในการสร้างงาน นายฤกษ์ฤทธิ์ จะศึกษาและเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างละเอียด แล้วดึงจุดเด่นออกมาก่อนที่จะวางแนวความคิดในการก่อสร้าง มีผลงานการออกแบบและตกแต่งภายในที่สำคัญ ได้แก่ โรงแรมในประเทศ อาทิ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ (เดิมคือ โรงแรมเพนนินซูล่า) โรงแรมสยามอินเตอร์คอน ติเนนทัล โรงแรมมณเฑียร โรงแรมเอราวัณ โรงแรมในต่างประเทศ อาทิ โรงแรม HOTEL BOROBUDUR INTERCONTINENTAL ประเทศอินโดนีเซีย โรงแรม THE REGENCY INTERCONTINENTAL BAHRAIN ประเทศ บาห์เรน โรงแรม HOTEL INTER CONTINENTAL MANILA ประเทศฟิลิปปินส์ โรงแรม DUBAI INTERCONTINENTAL HOTEL สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ HOTEL INTERCONTINENTAL SEOUL สาธารณรัฐ เกาหลี เป็นต้น

นอกจากโรงแรมแล้ว ยังได้ออกแบบและตกแต่งภายในให้แก่หน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส้านักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ถนน พหลโยธิน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สปอร์ตซิตี โปโลคลับของราชกรีฑาสโมสร มหาวิทยาลัย เซาท์ อีสท์ เอเซีย พระต้าหนักนนทบุรี และบ้านพักอาศัยของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นจ้านวนมาก นายฤกษ์ฤทธิ์ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเกียรติคุณของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ และเกียรติบัตรแก่ผู้มีการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณปการแก่ สังคมวิชาชีพ และสาธารณะเป็นที่ประจักษ์ประจำปี พ.ศ. 2551 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะการประกวดแบบ (การออกแบบตกแต่งภายใน ทั งหมด) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ชนะการประกวดออกแบบห้องโถงธนาคาร ธนาคารกสิกร ถนนพหลโยธิน และชนะการประกวดออกแบบ สถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส้านักงานใหญ่

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 2 สมัย และเป็นรองประธานสภาสถาปนิก ฝ่ายสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ปัจจุบันนอกจากการเป็นสถาปนิกแล้ว ท่านยังเป็นวิทยากรผู้บรรยาย และอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต และนักศึกษาในหลายสถาบัน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) พุทธศักราช 2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวธ.จัดมหกรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ ‘ร่มพระบารมี’ อย่างยิ่งใหญ่ 17-19 ก.ค.นี้

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานคอนเสิร์ต Thailand Choral Festival 2567 มหกรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ร่มพระบารมี"

รมว.ปุ๋ง ลุย Soft Power ผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล ชวนคอสเพลย์แสดงพลัง CAF2024

18 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

'ครูสลา - โอม ค็อกเทล - แม็ก เดอะ ดาร์คเคสท์ โรแมนซ์' คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ

ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) พร้อมด้วย โอม-ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำวงค็อกเทล (Cocktail) และ แม็ก-ธิติวัฒน์ รองทอง นักร้องนำและมือเบสวง เดอะ ดาร์คเคสท์ โรแมนซ์ (The Darkest Romance) ได้รับรางวัล "เพชรในเพลง" ประจำปี 2567

สวธ.เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’ ต่อยอดผ้าไทยในงาน EM DISTRICT SENSE OF THAI เผยแพร่พระอัจฉริยภาพเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันที่ 16 ก.ค.2567 นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ EM DISTRICT