เปิดแสดงแล้ว'งิ้วแต้จิ๋ว' ชุดพิเศษ ชมฟรี

การแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งไฮ้เกียะท้วง เริ่มจัดแสดงในประเทศไทยแล้ว นับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติ โดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยหอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยาม เสน่ห์งิ้วแต้จิ๋ว ของชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพ ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแสดงงิ้วแต้จิ๋ว ในประเทศไทย ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของความสามัคคี และการพัฒนา อันยิ่งใหญ่ ของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย นับเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด สนับสนุน และยกระดับเทศกาลงิ้วแต้จิ๋ว สู่ระดับนานาชาติ และยังเป็นการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเทศกาลประเพณีวัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศชาติ

สำหรับงานดังกล่าว หอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย ได้นำการแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษ จากคณะอุปรากรจีนเท่งไฮ้เกียะท้วง มาจัดแสดงฟรีในประเทศไทย นับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติ โดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 21.00 น. จัดการแสดง 5 วัน 5 ตอน วันละ 1 รอบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง เหล่าเม่งจูตั่วเหน่ากิมล้วง (เหล่าเม่งจูอาละวาดหนักในท้องพระโรง) วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เรื่อง ควงเจียเง็กโล้ว วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรื่อง แฝดพี่้อง บุ่งบู้เฮียงกิ้ว วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เรื่อง บุ่งบู้เฮียงกิ้ว ตอน หมู่บ้านดอกท้อ และวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เรื่อง ไฉ่เหล่ากี่ ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้ชมฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 091-928-7878

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว. ปุ๋ง ชวนเที่ยวงาน‘อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา’ ครั้งแรกเปิดตัวโลโก้-เพลง Thailand Best Local Food

2 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

สืบสานงานศิลป์ 2 แผ่นดิน ศิลปกรรมสยาม

เนื่องในวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม วัดศิมาลัยทรงธรรม กลุ่มศิลปาศรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

บรรพชาอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ ปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล

วธ.ร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จัดบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิ เดินทางไปปฏิบัติธรรม - ศึกษาพุทธประวัติ ณ พุทธสังเวชนียสถานอินเดีย - เนปาล

ยอดชมมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ 5 วัน 5 แสนคน

16 ก.ค.2567 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

'วันอาสาฬหบูชา' เปิดพื้นที่อนุรักษ์วิถีแห่งศรัทธา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2567  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสน อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่ 4 ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักตรงกับเดือน ก.ค. หรือ