อาเซียนรับ‘ติมอร์’เป็นสมาชิก

“ประยุทธ์” เข้าร่วมเปิดฉากประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประชุมออกแถลงการณ์รับ “ติมอร์-เลสเต” เป็นสมาชิกชาติที่ 11 “บิ๊กตู่” อ้อนสมาชิกหนุนไทยเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปปี 2028 วงถกอาเซียน-จีน, อาเซียน-เกาหลี ชื่นมื่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ณ ห้อง Ballroom I และ Ballroom II ชั้น Lobby (L) โรงแรมสกคา พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และร่วมพิธีเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือ Cambodia’s Contribution to ASEAN

ต่อมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 แบบเต็มคณะ โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสาระสำคัญว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เสนอ 3 แนวทางในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เพื่อต่อสู้กับความท้าทายหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 1.สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง มุ่งดำเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน โดยเฉพาะการส่งเสริมระบบสาธารณสุขและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งกล่าวกรณีไทยเสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษปี ค.ศ.2028 ซึ่งหากได้รับเลือก จะถือเป็นครั้งแรกที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้จัดงานเอ็กซ์โประหว่างประเทศ ไทยจึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสมาชิกอาเซียน

2.ร่วมแรงสู่อนาคต ทุกฝ่ายต้องร่วมกันขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียน โดยหวังว่าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ.2025 จะสะท้อนเรื่องความยั่งยืนในการทำงานของอาเซียนในอนาคต และ 3.เคารพวิถีอาเซียน โดยไทยพร้อมร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันและองค์กรของอาเซียนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาเซียน

ในเวลา 10.30 น. ที่ห้อง Ballroom III  พล.อ.ประยุทธ์ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 41 อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้เสนอ 2 แนวทางที่อาเซียนควรดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญคือ หนึ่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ โดยดึงศักยภาพของแต่ละกรอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และสอง กระชับความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและหุ้นส่วนภายนอกอื่นๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างกัน

สำหรับสถานการณ์ในเมียนมา พล.อ.ประยุทธ์เห็นว่า บทบาทของอาเซียนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนต้องการเห็นสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมา เพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาและประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกฝ่ายควรทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่งไปถึงประชาชนเมียนมาที่เดือดร้อน ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับเมียนมา พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปสู่ชาวเมียนมา

มีรายงานว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงออกแถลงการณ์จากคณะผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เห็นพ้องตามหลักการรับติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ลำดับที่ 11 หลังจากพิจารณาผลการศึกษาของคณะค้นหาข้อเท็จจริงในติมอร์-เลสเต ที่ดำเนินการโดยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

ต่อมาในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25 โดยเป็นการประชุมแบบเต็มคณะ โดยมีสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกฯ กัมพูชาเป็นประธาน มีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ, นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวถ้อยแถลงและได้เสนอ 4 แนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คือ 1.ไทยสนับสนุนการเสริมสร้างหุ้นส่วนที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ ได้แก่ สันติภาพความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาที่ยั่งยืน และมิตรภาพ สอดคล้องกับข้อเสนอ 5 ประการของประธานาธิบดีจีน ยึดมั่นต่อพหุภาคีนิยม ภูมิภาคนิยม ความเป็นแกนกลางของอาเซียน 2.มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งลดช่องว่างด้านการพัฒนา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3.แสวงหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ไทยมีนโยบายพลิกโฉมประเทศและปรับโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ าง้อยแถลงและได้ ์ได้ พล.อ.ประยุทธ์มนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังคงปฏิบัติิ4.เสถียรภาพและสันติภาพที่ยั่งยืน เป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นตัวและการพัฒนาร่วมกัน ยินดีต่อวาระครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ตลอดจนยินดีที่การเจรจาจัดทำระเบียบปฏิบัติมีความคืบหน้า เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ในเวลา 15.20 น. พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 23 พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ, นายยุน ซ็อกยอล ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการอาเซียน เพื่อทบทวนความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายร่วมกันในอนาคต 3 ประการ 1.สาธารณสุขที่มั่นคงและครอบคลุมการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ที่ประชุม ควรมุ่งสานต่อการเสริมสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค และ ละงงโพสต์เฟซบุ๊กและิ,3.ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้น ส่งเสริมการไปมาหาสู่ และการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันในทุกระดับ โดยชื่นชมความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการส่งเสริม และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปทั่วโลก โดยเฉพาะการใช้ soft power

ในช่วงท้าย นายกฯ เน้นย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลี โดยหวังจะเห็นการเจรจามีความคืบหน้าจนนำไปสู่คาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ โดยไทยมุ่งมั่นและพร้อมที่จะรักษาบทบาทที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ของทุกประเทศในภูมิภาค

ต่อมาในเวลา 17.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น พล.อ.ประยุทธ์หารือกับนายยุน ซ็อก ยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังจากที่ประธานาธิบดียุนเข้ารับตำแหน่ง รวมทั้งยินดีกับการครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในปีนี้ รวมถึงการย่างเข้าสู่การครบรอบ 64 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ทั้งนี้ ผู้นำทั้งสองหวังที่จะได้แลกเปลี่ยนการเยือนในทุกๆ ระดับระหว่างกัน โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้ขอให้ช่วยให้ดูแลคนไทยที่ไปทำงานและเดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ ด้านรัฐบาลไทยพร้อมดูแลคนเกาหลีใต้ที่อาศัยในไทย และนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยเช่นกัน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ย้ำ ไม่ยุ่งเกี่ยวการทำงาน แต่ดูแลเชิงบริหาร

นายกฯ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ชื่นชมความมุ่งมั่นทุกหน่วยงาน ขอให้พัฒนาให้ดีย้ำ ไม่ยุ่งเกี่ยวการทำงาน แต่ดูแลเชิงบริหาร รู้ข้อมูล-ตรวจสอบตลอดเวลา

นายกฯ ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น 305% สะท้อนความเชื่อมั่น

นายกฯ ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น 305% ใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เงินลงทุนรวม 26,756 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทย ย้ำความสำเร็จนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล

สูตรรัฐบาลใหม่ มี 'รทสช.' บนเงื่อนไข 'บิ๊กตู่' วางมือ

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปไกลแล้ว