ครูนายกฯภูมิใจ เป็นผู้นำปท.ที่ดี แบกภารกิจหนัก

นายกฯ มอบสารวันครู ยกเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ขณะที่ครูคณิตศาสตร์ ปี 1 จปร. เผยภูมิใจศิษย์เป็นผู้นำประเทศที่ดี ถือเป็นภารกิจหนัก ขณะที่ "ไตรรงค์" เสนอ ศธ.ล้างไพ่ระบบ ควานหามันสมองเพชรเข้าเรียนครู เทียบเยอรมนียกภารกิจครูเป็นเสาเข็มของประเทศสร้างคน ทุ่มจ่ายเงินเดือนเท่าผู้พิพากษา "ก้าวไกล" ชี้เป้าเร่งด่วนจัดการปีศาจในระบบการศึกษาประจำวัน

เมื่อวันจันทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู  ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง​  9​ (MCOT​ HD) เวลา​ 06.30​ น.​ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย​ ช่อง​ 11​ (NBT)​ กรมประชาสัมพันธ์​ เวลา​ 10.33​ น.​ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2566 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า ครูคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคต โดยนอกจากจะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ และฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในแขนงต่างๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการขัดเกลา บ่มเพาะ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 “รัฐบาลให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ทั้งสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง” นายกรัฐมนตรีระบุ

นายกฯ กล่าวด้วยว่า สำหรับในปีพุทธศักราช  2566 ได้มอบคำขวัญวันครูว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”  ซึ่งสะท้อนว่าคุณครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความเมตตากรุณา จะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ ในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยให้ศิษย์คิดเป็น ทำเป็น  และแก้ไขปัญหาได้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

ขณะที่ในเวลา 09.30 น. ที่หอประชุมคุรุสภา  พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67  พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยปีนี้เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาถึง ได้ทำพิธีคารวะครูอาวุโส ได้แก่ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ ครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ พล.อ.ประยุทธ์ สมัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พล.อ.เกษมกล่าวว่า นายกฯ เองก็ถือเป็นรุ่นน้อง เคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน ถ้าหวนกลับมา นายกฯ ได้รับหน้าที่เป็นนายกฯ ก็ต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งอย่างเต็มที่  จะด้วยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ จะต้องทำให้สำเร็จให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งความสุจริตซื่อสัตย์ อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ ภูมิใจมากๆ เท่าที่ได้เป็นครูคนหนึ่งของท่าน ท่านเป็นคนมีมันสมองใช้ได้ ที่เราสอนมาเรียกว่ามีลักษณะผู้นำที่ดี อันนี้เป็นภารกิจที่หนักพอสมควรสำหรับผู้บริหารสูงของประเทศ ตนเห็นใจจริงๆ แต่ทำได้ขนาดนี้จะไม่ให้ภูมิใจได้อย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเปิดงานช่วงหนึ่งด้วยว่า ตนเคยกล่าวหลายครั้งแล้วว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว ด้ายไหมสีขาวถักทอใส่ลวดลาย ใส่สีให้สวยงาม ซึ่งเริ่มจากสีบริสุทธิ์ก่อน ครูจะต้องนำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติที่ดีให้ผู้เรียน ให้มีปัญญางอกงามในทางที่ดีถูกต้อง ไม่เกิดความวุ่นวายหรือทำให้เกิดปัญหาสังคมโดยรวม ถ้าครูดีศิษย์ดีก็มีอนาคต คำว่าอนาคตไม่ใช่เฉพาะตัวเขา แต่เป็นครอบครัวและสังคม ฉะนั้นครูจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กทุกคนเจริญเติบโตถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จะต้องมีหลักคิดที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะเผื่อแผ่แบ่งปัน พัฒนาตัวเองเสมอ เพื่อให้สังคมปลอดภัย ต้องรับผิดชอบสังคมและประเทศชาติ การเป็นพลเมืองที่ดีไม่ยาก  อยู่ที่จิตใจ ร่างกาย และการประพฤติ

 “ผมแม้จะถูกสอนมาแบบเดิม แต่วันนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ อ่านหนังสือ รับฟังผู้รู้ และใช้วิจารณญาณในการใคร่ครวญจะพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างไร  ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้อาวุโสทั้งหมดที่ได้สอนมา จนกระทั่งมายืนได้ตรงนี้ เพราะมีครูที่ดีและมีสังคมที่ดี ผมพยายามทำตัวให้อยู่ในกรอบวินัยมาโดยตลอด สิ่งสำคัญครูสอนให้ผมเป็นคนดีและสุจริต ขอยืนยันทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้น ไม่มีละเว้นใคร ตราบใดที่มีคดีเกิดขึ้นมา และทุกเรื่องกำลังขับเคลื่อนตรงนี้ และต้องย้อนดูที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และวันนี้เกิดอะไรขึ้น เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องสอบสวนดำเนินคดี แต่ที่ผ่านมาทำไมไม่ดำเนินคดีก็ไม่ทราบเหมือนกัน” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเนื่องในงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) กทม. โดยกล่าวช่วงหนึ่งว่า สำนักการศึกษามีความสำคัญไม่แพ้สำนักการโยธาหรือสำนักการระบายน้ำ แต่บางทีเราไม่เห็น เราเห็นแต่สิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง รถไฟฟ้า แต่เราลืมว่าสิ่งที่สร้างคนก็สำคัญไม่น้อยกว่าสิ่งปลูกสร้าง ที่ผ่านมาเราได้มีนโยบายการปรับปรุงเรื่องคุณภาพครู การปรับวิทยฐานะครู การคืนครูให้นักเรียน เพราะการที่มีครูและมีเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของบ้านเมือง

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นนักการเมือง ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการได้คิดเอาไว้ว่าควรเริ่มต้นใหม่ จัดหาคนที่ฉลาดที่สุด มีมันสมองมากที่สุดเข้ามาเรียนเป็นครู  แล้วให้ทุนการศึกษาที่ดีที่สุด อัตราเงินเดือนจะต้องไม่เหมือนข้าราชการทั่วไป โดยขอให้ดูตัวอย่างประเทศเยอรมนี ที่ให้อัตราเงินเดือนเช่นเดียวกันกับผู้พิพากษา  เพราะถือว่าครูเป็นเสาเข็มของประเทศ ในการที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพต่อยอดประเทศให้เจริญขึ้นมาได้ ต้องเริ่มจากครู ตนก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะเป็นรัฐบาลในชุดต่อๆ ไปที่จะต้องดูจุดนี้ไว้ด้วย

ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ  Think Forward Center ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนโยบายของพรรคก้าวไกล ได้ประกาศนโยบายเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติว่า ลดงานครู คืนครูให้นักเรียน เพื่อแก้ปัญหาภาระงานเอกสารและงานอื่นๆ ที่ดึงครูออกจากห้องเรียน โดยนายพิธากล่าวว่า ปัญหาที่คุณครูเล่าให้เราฟัง หลายเรื่องนักปฏิรูปหรือผู้บริหารจากส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก อย่างการจัดผ้า จับจีบ สร้างพิธีกรรมต้อนรับผู้บริหารกระทรวง หรือการเข้าเวรอยู่โรงเรียนในยามวิกาล แต่สำหรับครูระดับล่างสุดที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบห้องเรียน สิ่งเหล่านี้กินพลังงานและชั่วโมงการทำงานมหาศาล จนส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน

ขณะที่นายเดชรัตระบุว่า จะแก้ปัญหาการศึกษาไทย  เราต้องพลิกวิธีการปฏิรูปการศึกษาใหม่ จากเดิมที่เน้นการบอกว่าเราอยากทำอะไร ซึ่งนำไปสู่การเขียนแผน เขียนหลักสูตร เขียนกฎหมาย ออก พ.ร.บ. หรือตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการอันฝันฟุ้งไม่รู้จบของบรรดานักปฏิรูป เปลี่ยนมาเป็นช่วยกันหาปีศาจในระบบการศึกษาที่อยู่ในชีวิตประจำวัน และจัดการกับปีศาจเหล่านั้นทันที ปีศาจคือปัญหาที่ครูระดับล่างสุดต้องเผชิญ ที่เด็กนักเรียนในห้องเรียนของโรงเรียนที่ขาดแคลนที่สุดต้องเจอทุกวัน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่'ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำงานทำเนียบฯ ก่อนลาช่วงบ่ายไป รทสช.

'บิ๊กตู่' ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำเนียบรัฐบาล ก่อนช่วงบ่ายลางานกเพื่อเข้าพรรค รทสช.นำถกคระกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งทำไทยสู่เป้าสังคมคาร์บอนต่ำ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เดินหน้ามาตรการของรัฐบาล ปูทางประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตต่อเนื่องกว่า 3 แสนคัน