เฮลั่น‘ศรีเทพ’ เมืองมรดกโลก ชวนร่วมฉลอง

คนไทยเฮ! ยูเนสโกขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" มรดกโลกแห่งใหม่ วธ.จัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์-พัฒนา ชวนประชาชนฉลองเที่ยวอุทยานฯ ฟรี 20-24 ก.ย.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 15.38  น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวม 4 แห่ง ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และล่าสุด เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกแห่งที่ 4 นับตั้งแต่การประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ.2535

ประเทศไทยได้นำเสนอเมืองโบราณศรีเทพบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 และได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกต่อยูเนสโก ในเดือน ม.ค.2564 รวมพื้นที่นำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก จำนวน 866.471  เฮกตาร์ หรือประมาณ 5,515 ไร่ ประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรม มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และคงความเป็นของแท้ดั้งเดิม ประกอบด้วย เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์

 “เหตุผลที่ทำให้เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล เป็นเมืองสำคัญสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 1,000-1,400 ปี แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการสำคัญทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองโบราณศรีเทพ มีรูปแบบผังเมืองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ภายในเมืองประกอบด้วยศาสนสถานมากกว่า 112 แห่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเป็นของตนเอง ที่เรียกว่า “สกุลช่างศรีเทพ” หลักฐานที่พบจากเมืองโบราณศรีเทพ แสดงถึงความผสมผสานของศาสนาและความเชื่อ ทั้งศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน ที่รับจากประเทศอินเดีย ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะ ภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญรุ่งเรืองในภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว" พล.ต.อ.พัชรวาทระบุ

ทั้งนี้ เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้คุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโก ประกอบด้วย เกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆ ของโลก ผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณี วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไปแล้ว การที่เมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นเกียรติภูมิของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก

ด้านนายเสริมศักดิ์กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพ ภายหลังจากการได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องการอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม แผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดทำแผนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์

โดยกรมศิลปากรได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ย.นี้ รวมทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง ศรีเทพกับมรดกโลก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2566 ถึง 14 ม.ค.2567 เพื่อเผยแพร่เรื่องราว คุณค่า และความสำคัญของเมืองโบราณศรีเทพ ให้ประชาชนคนไทยทุกคน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุม UNGA ครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทางคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกฯ พร้อมฝากแสดงความยินดีกับชาวไทย และขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ‘ต่อศักดิ์’ สะพัด‘โจ๊ก’นั่งป.ป.ส.

โปรดเกล้าฯ "พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล" ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่ "ชัยวุฒิ" ยกคนตรงแห่งสีกากี เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำงานซื่อสัตย์ ไม่เกรงใจใคร ด้าน “บิ๊กโจ๊ก” นิ่งไม่เคลื่อนไหว   หลังมีข่าวถูกย้ายไปนั่งเลขาฯ ป.ป.ส.

รับมรดกฟื้นพรรค ‘อิ๊งค์’มาแน่ขึ้นนำ ทัพเพื่อไทยชิงกระแสนิยมก้าวไกล

"อุ๊งอิ๊ง" ขึ้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จัดทัพ กก.บห.เป็นคนรุ่นใหม่ ช่วงชิงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งให้พรรคกลับมาเป็นอันดับหนึ่ง "พิธา" มองเป็นเรื่องดี แข่งขันทางการเมืองตรงไปตรงมา ด้าน ปธ.กมธ.ก้าวไกล ยังอยู่ในกระบวนการคัดเลือก

เตือน8จังหวัด สั่งรมต.ลงพื้นที่ รับมือ‘น้ำ ท่วม’

ปภ.เตือน 8 จังหวัดน้ำท่วมฉับพลันหลัง “แพร่” อ่วมหนัก รถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ตกราง นายกฯ สั่ง “มหาดไทย-คมนาคม” ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด เตือนน้ำระบายลง “พิษณุโลก-สุโขทัย” ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูง

จี้สอบ‘อ๋อง’ออกอำพราง

ชำแหละ "ก้าวไกล" ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แนะใช้ช่องทางสางปมขับ "สส.อ๋อง" ขณะที่ทัวร์ลง "ก้าวไกล" ยับ ชี้ขับสมาชิกออกจากพรรคสมคบคิดทำนิติกรรมอำพราง "พี่ศรี" ร้อง ป.ป.ช.สอบ "พรรคเป็นธรรม" ยันไม่ใช่รับฝากเลี้ยง