กมธ.กฎหมายลูกฯ เคาะทำไพรมารี พรรคส่งรายชื่อให้ที่ประชุมสาขา-ตัวแทนพรรค โหวตเปิดเผย

กมธ.กฎหมายลูกฯ เคาะทำไพรมารี พรรคส่งรายชื่อให้ที่ประชุมสาขา-ตัวแทนพรรค โหวตเปิดเผย จ่อถกสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ 11-12 พ.ค. นี้

29เม.ย.2565- นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... รัฐสภา เปิดเผยผลการประชุมของกมธ. เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ซึ่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ประเด็นการแก้ไขเนื้อหาของการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ไพรมารี่โหวต ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันแบบประนีประนอมทุกฝ่าย โดยกำหนดให้พรรคการเมืองส่งรายชื่อของบุคคลที่พรรคจะส่งลงเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ ให้ที่ประชุมสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบการออกเสียงนั้นจะใช้วิธีการเดียวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคการเมือง คือ การเสนอชื่อในที่ประชุมสาขาหรือตัวแทนพรรค จากนั้นให้ยกมือว่าจะเห็นชอบหรือไม่ และใช้มติข้างมากตัดสิน โดยวิธีการดังกล่าวจะไม่มีการลงคะแนนผ่านบัตรหรือการหย่อนบัตร

นายนิกร กล่าวว่า สำหรับกลุ่มมาตราว่าด้วยไพรมารี่ นั้น ยังเหลืออีก 3 ประเด็น คือการทำไพรมารี่ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ บทเฉพาะกาล จำนวน 2 มาตรา ที่เกี่ยวกับการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองจำจังหวัด และการกำหนดให้ตัวแทนพรรคการเมืองสิ้นสภาพในจังหวัดที่มีสาขาพรรคแล้ว จากนั้นจะเหลือเพียง 3 มาตรา จะจบการพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้นที่ประชุมจึงกำหนดให้การประชุมวันที่ 5 พ.ค. พิจารณาร่างดังกล่าวให้แล้วเสร็จ จากนั้นจะต่อด้วย ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะที่การประชุมวันที่ 11-12 พ.ค. จะพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ในประเด็นสำคัญคือ สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ เบื้องต้นเชื่อว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลา

นายนิกร กล่าวด้วยว่า กมธ.เตรียมนัดผู้เสนอคำแปรญัตติ ที่มีประมาณ 10- 15 คนมาชี้แจงในวันที่ 18 พ.ค. เบื้องต้นเชื่อว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด จากนั้นวันที่ 23 พ.ค. กมธ.จะนัดประชุมเพื่อตรวจร่างรายงานของกมธ. ก่อนที่จะเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา วันที่ 24 พ.ค.นี้.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นิกร' ยันคำถามประชามติไม่มัดมือชก-สอดไส้เพราะสอดรับกับการแถลงนโยบายรัฐบาล!

'นิกร' แจง กรรมการฯออกคำถามประชามติส่ง ครม. กว้างขวางรอบคอบ ยึดคำมั่นสัญญาให้ได้ฉบับประชาธิปไตยของประชาชน ป้องกันวิกฤตรัฐธรรมนูญ