โกงกินระบาด! 'ป.ป.ช.-ส.ว.-ส.ส.' จับมือทำ MOU ต้านทุจริต

‘ป.ป.ช.-ส.ว.-ส.ส.’ จับมือทำ MOU สานต่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ‘ชวน’ ชี้ต้องร่วมกันต้านคอร์รัปชัน เหตุโกงกินระบาดไปทั่ว

9 ม.ค. 2566 – ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น. มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 2 ต่อจากบันทึกข้อตกลง ฉบับที่ 1 ซึ่งได้สิ้นสุด การดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AA ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับสูงของประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร 2.เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้มีกระบวนการ เสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

3.เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกฎหมายอื่น ให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 5.เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการพัฒนาและเสริมสร้างค่านิยม รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวมอบนโยบายว่า ที่ผ่านมาถือว่าสภาฯ มีการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสภาฯ ทำให้มีการปรับคะแนนดีขึ้น ซึ่งที่นี่ก็เป็นความสนใจของหน่วยงานบางหน่วยงานที่อยากเข้ามาศึกษาว่าทำได้อย่างไร ซึ่งคะแนนที่ได้รับก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารของและหน่วยงานนั้นๆ การร่วมมือกันครั้งนี้ก็เป็นการเน้นย้ำกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเรื่องโกงกินต้องยอมรับว่าขณะนี้ระบาดไปทั่ว

ด้าน พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อาสาเป็นองค์กรต้นแบบตั้งแต่ปี 2563 จึงเป็นผลให้ทั้งสองสำนักงานได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสสูง และนำมาสู่การดำเนินงานต่อในปีนี้ตามวัตถุประสงค์.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กโจ๊ก' ดิ้น! ยื่นรายชื่อประชาชน ให้ประธานสภาฯ ขอตั้งกก.สอบ ป.ป.ช. สงสัยทุจริต-ร่ำรวยผิดปกติ

ที่รัฐสภา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เข้ายื่นหนังสือ พร้อมรายชื่อประชาชนเกื

‘เศรษฐา’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม พบรวย 1,020 ล้าน มีเงินลงทุนเพิ่ม 2 แสน

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ยื่นเข้ามาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ‘สุเมธ’ ตุลาการศาล รธน.ป้ายแดง 86.7 ล้านบาท ไร้หนี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุเมธ รอยกุลเจริญ

'พิเชษฐ์' โวสภาฯ อยู่อย่างเท่ ประหยัด ส่งงบคืนรวมกับ สว. ปีละ 5 พันล้าน

'พิเชษฐ์' โวสภาฯ ประหยัด อยู่อย่างเท่ ใช้งบไม่หมดต้องส่งคืน รวมกับ สว. 5 พันล้านบาทต่อปี ปลุก สส. ร่วมหนุน พ.ร.บ.แก้ไขระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เพื่อความเป็นอิสระ

เอาแล้ว! ยื่นศาลรธน.เลิก 'MOU44' ยุคทักษิณ หวั่นเสียเกาะกูดให้กัมพูชา

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และในฐานะนักกฏหมาย ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เลขรับที่ 251

ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยพี่น้องชาวมุสลิม มิจฉาชีพสร้างเพจปลอมหลอกลงทุนหุ้นอิสลาม

สืบเนื่องจากเพจปลอมหลอกลงทุนออนไลน์กำลังระบาด ซึ่งมิจฉาชีพใช้วิธียิงแอดบูสต์โฆษณาเพื่อให้ผู้คนเห็นโพสต์ได้มากขึ้น โดยตำรวจไซ