โกงกินระบาด! 'ป.ป.ช.-ส.ว.-ส.ส.' จับมือทำ MOU ต้านทุจริต

‘ป.ป.ช.-ส.ว.-ส.ส.’ จับมือทำ MOU สานต่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ‘ชวน’ ชี้ต้องร่วมกันต้านคอร์รัปชัน เหตุโกงกินระบาดไปทั่ว

9 ม.ค. 2566 – ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น. มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับที่ 2 ต่อจากบันทึกข้อตกลง ฉบับที่ 1 ซึ่งได้สิ้นสุด การดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AA ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับสูงของประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร 2.เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้มีกระบวนการ เสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

3.เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกฎหมายอื่น ให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 5.เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการพัฒนาและเสริมสร้างค่านิยม รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวมอบนโยบายว่า ที่ผ่านมาถือว่าสภาฯ มีการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสภาฯ ทำให้มีการปรับคะแนนดีขึ้น ซึ่งที่นี่ก็เป็นความสนใจของหน่วยงานบางหน่วยงานที่อยากเข้ามาศึกษาว่าทำได้อย่างไร ซึ่งคะแนนที่ได้รับก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารของและหน่วยงานนั้นๆ การร่วมมือกันครั้งนี้ก็เป็นการเน้นย้ำกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเรื่องโกงกินต้องยอมรับว่าขณะนี้ระบาดไปทั่ว

ด้าน พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อาสาเป็นองค์กรต้นแบบตั้งแต่ปี 2563 จึงเป็นผลให้ทั้งสองสำนักงานได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสสูง และนำมาสู่การดำเนินงานต่อในปีนี้ตามวัตถุประสงค์.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉากคดีแก๊งตำรวจทุจริตสร้างแฟลตตำรวจศาลพิพากษาคุกตลอดชีวิตแต่ลดให้เหลือ 1 ใน 3

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งคุกเเก๊งตำรวจกับพวกทุจริตจัดสร้างเเฟลตตำรวจตลอดชีวิต แต่ให้การเป็นประโยชน์เหลือ 33 ปี 4 เดือน โดยโทษลดหลั่นลงมา

เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน 2 อดีตบิ๊กองค์กรอิสระฐานะไม่ธรรมดา!

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 'ธวัชชัย' หลังพ้น กกต. อู้ฟู่ 436 ล้านบาทไร้หนี้ แจ้งสลากออมสิน 49 ล้านบาท 'ทวีเกียรติ' มี 22 ล้านบาท ถือสิทธิหนังสือกฎหมาย และสะสมทองคำแท่ง 92 บาท

'ชวน' ขอกระบะ 1 คัน หาเสียงเลือกตั้งช่วยปาร์ตี้ลิสต์ ปชป.

นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการลงพื้นที่เพื่อช่วยหาเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะเริ่ม