‘สามารถ’ ขอทุกฝ่ายช่วยสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้เข้มแข็งยั่งยืน

10 ธ.ค.2566-นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ”ระบุว่า 10 ธันวาคม 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก ให้เป็นกติกาสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ถึงวันนี้ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญใช้มาแล้ว 20 ฉบับ สาเหตุที่ต้องล้มเลิกและประกาศใช้หลายฉบับ เนื่องจากประชาธิปไตยของไทยเราล้มลุกคลุกคลาน ขาดเสถียรภาพ เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจโดยทหารบ่อยครั้ง ทุกครั้งที่ทหารยึดอำนาจ สิ่งแรกที่ทำคือการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับชั่วคราวใช้ไปพลางก่อน ที่ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องแรก หลังยึดอำนาจ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยทุกฉบับ จะบัญญัติถ้อยคำไว้ว่า “อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย”

การยึดอำนาจของทหาร คือการยึดอำนาจการปกครองไปจากประชาชน จึงต้องล้มเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้ ธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่ให้คณะยึดอำนาจสามาถใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแทนประชาชนได้ ฝ่ายเผด็จการจะอยู่ในอำนาจไปจนกว่า จะพอใจ แล้วจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คืนอำนาจให้ประชาชน มีการเลือกตั้ง มีการบริหารประเทศตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายผู้ยึดอำนาจเป็นผู้ชี้นำบงการให้จัดทำขึ้น ปกครองตามกระบวนการประชาธิปไตยอยู่ได้ไม่นาน ก็มีเงื่อนไขยึดอำนาจอีก ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ครองอำนาจแทนประชาชน แล้วทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ วนเวียนกันอยู่อย่างนี้

แม้จะมีประชาชนส่วนหนึ่ง ที่ตระหนักรู้และหวงแหนอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะพยายามเคลื่อนไหวต่อต้าน และต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการ แต่ก็ไม่อาจทัดทานได้ ต้องเสียชีวิต บาดเจ็บ ลี้ภัยออกนอกประเทศกันจำนวนมาก

ถึงวันนี้ ประเทศเราได้ชื่อว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบลุ่มๆดอน ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วถึง 91 ปี

คงต้องมาช่วยกันคิดทบทวนอย่างจริงจังว่า ⁃ เราจะช่วยกันสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนได้อย่างไร ⁃ เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกันได้ด้วยวิธีใด ⁃ อะไรที่เป็นเงื่อนไขหรือข้ออ้างนำไปสู่การรัฐประหารยึดอำนาจ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ

อย่าให้วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นเพียงวันหยุดราชการหรือวันหยุดงานพักผ่อนเท่านั้น  วันนี้เป็นวันสำคัญที่มีความหมายอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยของไทยเราทุกคนครับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘สามารถ’ งง ’ตัวแทนสปก.’ เลือกประสานงา แทนประสานงาน ‘จนท.อุทยาน’

อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย งง หน่วยราชการด้วยกันน่าจะประสานงานกัน แทนที่จะประสานงากัน เกิดอะไรขึ้นประชาชนเขาไม่เข้าใจ

‘สามารถ’ สื่อถึงใคร? อยากสงบต้องอยู่อย่างสงบ ยังไม่สงบอย่าโทษใครวิจารณ์

อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกอยากสงบ ต้องอยู่อย่างสงบ ชีวิตของเรา เราเลือกเอง อย่าโทษใครถ้าคนเขาวิพากษ์วิจารณ์

‘สามารถ’ เศร้า! เรียกเงินอธิบดี ยอมเอาชื่อเสียง ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่มาแลก

สามารถ แก้วมีชัย อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุติดตามข่าวการเรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว มีหลักฐานสียงโทรศัพท์

ข้องใจบ่นปรับค่าแรงผ่านสื่อ! ถาม ’เศรษฐา’ อยู่ครม.เดียวกับ ‘รมว.แรงาน’ หรือไม่

สามารถ แก้วมีชัย ถามกรณีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ สงสัยว่านายกฯ กับ รมว แรงงาน อยู่ ครม. ชุดเดียวกันหรือไม่

‘ชัยธวัช-ไอติม’ ประสานเสียงแก้ รธน.ฉบับใหม่ ต้องยึด ปชช. หาฉันทามติร่วมกัน

‘ชัยธวัช’ ย้ำ ร่างรธน.ฉบับใหม่ต้องยึดโยงปชช.-ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน ชี้ ควรรวมโจทย์ทุกฝ่าย หาฉันทามติร่วมกัน ‘ไอติม’ ตั้งโจทย์ใหญ่แก้ไข รธน. ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน คิดใหม่คุณสมบัตินายกฯ-ครม. ควรเป็น สส. หรือไม่