'หมอวรงค์' กางข้อกฎหมายชำแหละแก๊งช่วย 'ทักษิณ' กำลังตกม้าตาย!

22 ก.พ.2567 – นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ขบวนการช่วยทักษิณกลับบ้านกำลังตกม้าตาย” ระบุว่า ภาพทักษิณถ่ายรูปคู่กับฮุนเซน ดูสีหน้าแววตาออกไปทางเครียดมากกว่าโทรม อาจเป็นเพราะว่าตนเองสัมผัสได้ถึง สิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ต่อ ขบวนการช่วยเหลือตนเอง ในหลายประเด็น ที่ขัดต่อระเบียบกฏเกณฑ์ ที่คาดไม่ถึงดังนี้

1.เงื่อนไขที่อ้างเจ็บป่วยร้ายแรง และอายุเกิน70 ปี ของนายทักษิณที่ให้การพักโทษเป็นกรณีพิเศษ ทางกรมราชทัณฑ์เขามีประกาศกรมราชทัณฑ์ชัดเจนเมื่อ2563 โดยมีรายละอียด

การเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องคำนึงถึงอาการเจ็บป่วยร้ายแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาด ต้องดูอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง หรืออยู่ในภาวะวิกฤติเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือก่อให้เกิดความพิการ หรือไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นภาวะให้ผู้อื่นดูแล รวมทั้งโรคอื่นๆเช่นไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไต มะเร็งระยะลุกลาม โรคเอดส์ที่มีภาวะแทรกซ้อน สมองเสื่อม สมองพิการ สิ่งที่ต้องถามว่า การที่นายทักษิณดามคอคล้องแขน เข้าเกณฑ์ที่กำหนดเจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่

กรณีอายุเกิน 70 ปี ถ้าจะได้รับการพักโทษ ต้องเป็นผู้ที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย การช่วยเหลือตนเองต้องมีเกณฑ์ของกรมอนามัย ค่าคะแนนไม่เกิน11คะแนน เช่นการอาบน้ำเอง เดินเอง ล้างหน้าแปรงฟันเอง กลั้นปัสสาวะอจจาระ ต้องถามว่านายทักษิณเข้าเกณฑ์นี้ไหม เพราะดูแล้วยังช่วยเหลือตนเองได้ สามารถรับแขกได้

2.เรื่องการที่นายทักษิณรับโทษมาแล้ว หนึ่งในสาม หรือหกเดือน ตามที่กรมราชทัณฑ์แถลงและได้รับการพักโทษกรณีพิเศษตามประกาศกรม แต่ยังมีกฏกระทรวงที่แก้ไขปี 2564 เรื่องการพักโทษ ซึ่งมีน้ำหนักเหนือประกาศกรม ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์ในข้อ 42 ที่แก้ไข

ข้อ 42 ในกรณีปกติ นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปอาจได้รับการพักการลงโทษไม่เกิน หนึ่งในสามของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด

ถ้าตีความตามกฏกระทรวงนี้ นายทักษิณ ต้องรับโทษ 8 เดือนไม่ใช่ 6 เดือนที่แจ้งต่อประชาชน และควรได้รับการพักโทษไม่เกินหนึ่งในสามคือสี่เดือน ซึ่งสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินการก็ขัดกับกฏกระทรวงข้อ 42 ที่แก้ไขปี 2564

3.การพักโทษของนักโทษต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2560 มาตรา52(7) ซึ่งมีความสำคัญเหนืกฏกระทรวงและประกาศกรม นั่นคือ มาตรา 52 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจไดรับประโยชน์อย่างหนึ่งอยางใด ดังต่อไปนี้ ซึ่ง (7) คือการพักโทษ

ถามว่านายทักษิณได้ปฏิบัติตน แสดงความประพฤติเข้าเกณฑ์ข้อนี้หรือไม่ เพราะวันๆ อยู่แต่โรงพยาบาลตำรวจ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า ขบวนการช่วยเหลือนายทักษิณให้กลับบ้าน กำลังตกม้าตายเสียเอง เพราะไม่สนใจประกาศกรม กฏกระทรวงรวมทั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มี หลอกประชาชน หรืออาจจะคิดไม่ถึงว่า แต่ละอย่างต้องมีเกณฑ์กำหนดรายละเอียด อีกไม่นานคงได้เห็นหลายคนติดคุกแทนนายทักษิณ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เลขาฯ ประชาชาติ' ยันไร้แรงกระเพื่อม 'ปรับ ครม.' ยังหนุน 'ทวี' คุม ยธ.

'ซูการ์โน' ชี้ยังไม่มีหารือพรรคร่วมรัฐบาล ปรับ ครม. ยันประชาชาติยังหนุน 'ทวี' นั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม ปัดตอบกระแสเปลี่ยนตัว 'ปธ.สภา'