โฆษกรัฐบาล โว นายกฯ ชี้แจงทุกข้อซักถามอย่างชัดเจน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ให้คำมั่น

โฆษกรัฐบาล โว นายกฯ ชี้แจงทุกข้อซักถามอย่างชัดเจน มีสาระที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เชื่อมั่น นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ให้คำมั่น

5 เม.ย.2567- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงการชี้แจงของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพื่อซักถามข้อเท็จจริง ได้อย่างดี นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการทำงานอย่างชัดเจน โดยได้นำเสนอถึงสิ่งที่รัฐบาลทำแล้ว อย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชน อาทิ แก้ปัญหาหนี้สิ้น พักหนี้เกษตรกร ลดภาระค่าพลังงาน เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้ง ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ เปิดประตูการค้า เจรจา FTA ยกระดับ Passport ไทย เพิ่มราคาสินค้าไทย ตลอดจน ดูแลสิ่งแวดล้อม อากาศที่สะอาดสำหรับทุกคน ผลักดันกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียม และดูแลพัฒนาเพื่อความมั่งคั่ง และไม่ละเลยความมั่นคง

“เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรี จะดำเนินการตามที่ได้แถลง นายกฯ จะทำงานทุกวัน ลงทุกพื้นที่ มองเห็นทุกภูมิภาค ซึ่งทุกภารกิจของนายกฯ จะพิสูจน์คำพูดในวันนี้ ทำงานเพื่อประชาชนทุกคน และขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้ภาพรวมการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล รับฟังแนวทางการทำงานของรัฐบาลด้วยเหตุผล เชื่อว่าหากเปิดใจจะเข้าใจสิ่งที่รัฐบาลชี้แจง และเชื่อมั่นว่าการตอบคำถามของรัฐบาลถือเป็นประโยชน์ เป็นโอกาสชี้แจงความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เพื่อทำการเมืองปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนไทยทุกคน” นายชัย กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ หารืออายิโนะโมโต๊ะพร้อมหนุนไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหาร

นายกฯ หารือบริษัท Ajinomoto เชื่อมั่นศักยภาพของไทย พร้อมลงทุนไทยต่อเนื่อง ร่วมสนับสนุนไทยสู่การเป็น Agriculture and Food Hub อย่างยั่งยืน

นายกฯ โปรยยาหอม 'มิตซุย' ให้ลงทุนในไทย

นายกฯ หารือบริษัท Mitsui ย้ำโอกาสการลงทุนในไทย พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกัน และการผลักดันให้ไทยเป็นฐานผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องปมตั้ง 'พิชิต' แต่มีมติ 5:4 ให้ 'เศรษฐา' ทำหน้าที่ต่อได้

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เรื่องประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม