สรุป 38 รายชื่อ สว.นครพนม เข้าสู่ระดับประเทศ  ‘อดีตสส.7สมัย’ ตกรอบไขว้

17 มิ.ย.2567-ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนมได้รายงาน ว่า หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด 20 กลุ่มอาชีพ จำนวน 38 คน โดยจัดที่ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนน นางสาวพิมล โพฯทราย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม (ผอ.กกต.ฯ) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดนครพนม ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก เพื่อเข้าไปสู่รอบชิงระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน นี้  ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับจังหวัด จาก 20 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 1.นายกิตติศักดิ์ จำปา 2.นายสมบูรณ์ สอนประภา  กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1.นายนพพร พรมจันทร์ 2.พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา  กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา 1.นายณัฏฐเกียรติ พลเชียงขวาง 2.นางระพีพรรณ พรหมอาจ  กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข 1.นายบรรจบ พรมลา 2.นายประพจน์ วงศ์ล่าม            กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก 1.นายสุริยา ชาลี 2.นายคำพันธ์ อัครเนตร  กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 1.นายรัตนพล วงศ์เทวราช 2.นายวิลาส เจริญเกียรติ   กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน 1.นายจินณรงค์ จุรัมย์ 2.นายสมโภช อ้วนดี  กลุ่ม 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 1.นายเนติ นฤมิตร 2.นายปฐมพงศ์ ยิ้มแย้ม   กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 1.นายภิญโย เวียนประพันธ์ 2.นายทิชากร อติวรรณกุล

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นๆ 1.นางคำใบ จันทะวงศ์ 2.นายภวัต ตั้งตรงจิตร  กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 1.นายธารินทร์ พันธุมัย  กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม 1.นายสุธี กุลตังวัฒนา  กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 1.ดร.จำนง วงษ์ชาชม 2.นายพนมพร สุวรรณปัฏนะ           กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี 1.น.ส.ธันยนันท์ ภูกิจบุลวัฒน์ 2.นา.ทิพย์วรมน เกษมศุภวงศ์   กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุลพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ 1.ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช 2.นายสมหมาย ศรีจันทร์  กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 1.นายประยงค์ ไชยพร 2.นางฮวย แสนสามารถ  กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 1.นายสากล ภูลศิริกุล 2.นายณัฏฐ์สรชัช ธนาชัยจิตรวี  กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 1.นายเกรียงไกร ศักดี 2.นายวิรพ จันทฤทธิ์   กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ 1.นายสิทธิกร ธงยศ 2.นายประกอบ วงศ์พันธ์  กลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ 1.นายโชคอำนวย อ้นมา 2.นายไชยพร อ้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเลือก สว.ระดับจังหวัด เป็นรอบแบ่งสายหรือรอบไขว้ โดยมีการจับฉลากแบ่งสายเป็น 5 สาย โดยวิธีการเลือกไขว้นี้ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มอาชีพ มีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ ซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น  ซึ่งการเลือกระดับจังหวัดของ จ.นครพนม มี 2 กลุ่มที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ กลุ่มที่ 11 และ กลุ่มที่ 12 ทำให้มีจำนวนผู้ได้รับเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศจำนวน 38 คนตามที่กล่าวข้างต้น

นายอรรถสิทธิ์ คันคาย ทรัพยสิทธิ์ อดีต สส.นครพนม 7 สมัย ตกรอบการเลือกระดับไขว้ ทั้งที่เป็นตัวเต็งในกลุ่มที่ 18 ด้านสื่อสารมวลชน โดยที่ผ่านมานอกจากจะทำหน้าที่ สส.แล้ว ก็ยังคงจัดรายการวิทยุ “ทันคนทันข่าว นายคันคายกระจายข่าว” สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 7 (ส.ทร.7) นครพนม นานกว่า 30 ปี  ถือเป็นบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนคนสำคัญของจังหวัด การตกรอบจึงเป็นเรื่องเกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก ซึ่งนายคันคายกล่าวเพียงสั้นๆก่อนจะเดินออกจากห้อง ว่า ผมสอบไม่ผ่านครับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดิเรกฤทธิ์' พ้อ! ไร้องค์กรตรวจสอบ กกต. ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ 'เลือก สว.'

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ประชาธิปไตยต้องไม่มีอำนาจใดไม่ถูกตรวจสอบ"

ชิงประธานวุฒิสภาระอุ! 30 สว.ปิดตึกหรูชั้น 7 แสดงพลัง

สภาสูงระอุ ชิงเก้าอี้ ปธ.วุฒิสภา-รองประธานฯ เดือด สว. 30 คน ตบเท้าแสดงพลัง ปิดชั้น 7 ตึกหรูรัชดาฯ คุยกันสี่ชั่วโมง ดัน”บุญส่ง-อดีตกกต.”สู้สว.สีน้ำเงิน พร้อมตั้ง”กลุ่มสว.อิสระ” บ้านใหญ่บุรีรัมย์ เคาะจบวันอาทิตย์นี้เอาใคร “มงคลหรือบิ๊กเกรียง” สะพัด ล็อกโผเก้าอี้ประธานกมธ.เกรดเอหมดแล้ว

เลขาฯกกต. โต้ก้าวไกล ปมยื่นยุบพรรค

นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต และนายทะเบียนพรรคการเมือง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงอำนาจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. เลขาฯกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อกรณีการยื่นยุบพรรคการเมือง

ดี! 'อนุทิน' ชม สว.ใหม่ ขอเชียร์ในใจชิงประธานวุฒิสภา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีโฉมหน้าของวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่ มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ว่า “ ดี ”ส่วนจะให้วิจารณ์ คงเป็นไปไม่ได้ อยู่สูงกว่าตน เพราะวุฒิสภาเค้าเรียกว่าสภาสูง ของพวกผมเป็นสส.