เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ การประชุม TCAC ภายใต้แนวคิด“อนาคตไทย อนาคตโลกฯ” “พลเอก ประยุทธ์”เป็นประธานเปิด ทส. จัดเต็มเสวนาและนิทรรศการ ทั้ง 5-6 ส.ค. นี้

วันนี้ (5 ส.ค. 65) เวลา 9.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต้แนวคิด“อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ผ่าน Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ทส. ได้จัดให้มีการประชุม TCAC ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นการจำลองรูปแบบการจัดประชุม COP โดยย่อส่วนการนำเสนอเป้าหมาย และทิศทางการทำงานที่ชัดเจนของแต่ละประเทศ มาเป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และเพื่อให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 

“ที่สำคัญ นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำรูปแบบการจัดประชุม COP มาจัดในระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรมสำคัญทั้งการเสวนาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ ที่แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Climate actions : การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Climate technology : เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Green and blue carbon : แหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ และ Climate finance and cooperation : การเงินและความร่วมมือเพื่อสภาพภูมิอากาศ” รมว.ทส. กล่าว

รมว.ทส. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญของวันที่ 5 ส.ค. 65 ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, วีดิทัศน์สาร จากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ,วิดีทัศน์ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัด และวิดีทัศน์ถ้อยแถลงจากประเทศที่มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับไทย โดย เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “TCAC: Road to COP27 and Beyond” โดย รมว.ทส.

ส่วนภาคบ่าย การบรรยาย “คาร์บอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา (Carbon Neutrality vs Karma Sufficiency)” โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก, เสวนา “เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” และหัวข้อ“ธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Leading to Carbon Neutrality: Best Practices and Business Solutions)”

รมว.ทส. กล่าวอีกว่า สำหรับ วันที่ 6 ส.ค. 65 ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรม ผ่านทาง Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC มีทั้งในส่วนของห้องประชุมใหญ่ (Plenary Hall)  ห้องเสวนา A  และห้องเสวนา B เริ่มพร้อมกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยในส่วนของห้องประชุมใหญ่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ “จากนโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย รมว.ทส. รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “บูรณาการ Climate Change สู่การดำเนินงานระดับจังหวัด” (Climate Actions on Ground), เสวนาหัวข้อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s Climate Alliance: The Success Story-Tellers)

สำหรับห้องเสวนา A และ ห้องเสวนา B  ซึ่งจะอัดแน่นไปด้วยเวทีเสวนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พลังงานและการขนส่งที่ยั่งยืน (Energy and Transport Mitigation Actions), การเสวนาหัวข้อ ป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน (The Roles of Forests: Natural Climate Solutions), การเสวนาหัวข้อ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture) การบริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภาคเมือง (Climate Information Services and Urban Resilience) การเสวนาหัวข้อ เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection) และหัวข้อ ตลาดคาร์บอนเครดิต: ตอบโจทย์ธุรกิจรักษ์โลกด้วยกลไกราคา (Carbon Market: Carbon Pricing Approach for A Carbon Neutrality Business) และปิดท้ายด้วยกิจกรรม The Way Forward ก้าวต่อไป เพื่อโลก เพื่อเรา ซึ่งจะเป็นการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนเยาวชน ผู้แทน NGOs และผู้แทนภาคเอกชน และวีดิทัศน์สรุปภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event)รวมทั้งการแถลงข่าว The Way Forward ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดย รมว.ทส.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.ทส.“วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปีนี้ ผมได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry

ถอดโมเดล 10 จังหวัด สู้ภัยโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยแตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสู้ภัยโลกร้อนและบรรเทาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี 10 จังหวัดนำร่อง

ทส. ผนึก GIZ ชูความสำเร็จพัฒนานโยบายไทย สู้ Climate Change พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม “Glocal Climate Change: Act Locally, Change Globally” ประกาศความ สำเร็จความร่วมมือการดำเนินงานด้านนโยบาย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Policy)/

ไทยพร้อมหนุนงาน SETA 2022 : “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย”

นายกฯ พร้อมสนับสนุนงาน SETA 2022 : “มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย” เชื่อมั่น ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภูมิภาคเอเชีย

มองข้ามช็อต! อัยการธนกฤตเปิดชื่อนายกฯ รักษาการ 2 กรณี

'อัยการธนฤต' เปิดรัฐธรรมนูญ ชี้หากศาลตัดสิน 'บิ๊กตู่' พ้นนายกฯ ครบ 8 ปี 'บิ๊กป้อม'นั่งรักษาการ แต่เลือกยุบสภา 'บิ๊กตู่' ยังนั่งนายกฯ รักษาการเองต่อได้จนกว่า ครม.ใหม่

ทส.จัดกิจกรรมเด่นเต็มสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ รองนายกฯ ประวิตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมชมงานได้ถึง 31 ธ.ค.นี้

วันนี้ (10 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี