“เอนก” นำทีมลงพื้นที่ U2T for BCG จ.ตรัง เตรียมคัดเลือกตัวแทน U2T for BCG โชว์เอเปค พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่วังเทพทาโร ต.เขากอบ จ.ตรัง ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG จาก 4 ตำบล ใน 2  อำภอ คือ อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฏา ได้นำผลงานจากการลงไปทำงานร่วมกับชุมชนมาจัดแสดงกว่า 10 บูธกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลรายตำบลขนาดใหญ่ หรือ Thailand Community Data(TCD) ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลงไปเก็บข้อมูลเป็นรายตำบลมาจัดแสดงด้วย ซึ้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้กล่าวเปิดงานว่า โครงการ U2T for BCG เกิดขึ้นจากความพยายามผลักดันของทุกฝ่าย โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะเวลาเดือนตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย.65 ก่อนการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพ.ย.65 ไม่เน้นการจ้างงานและเน้นการทำงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชนทั่วประเทศเกี่ยวกับ BCG โดย อว.จะคัดเลือกพื้นที่ในโครงการ U2T for BCG มาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค เพื่อให้เห็นความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในเรื่องของ BCG

“ผมขอยืนยันกับน้องๆ ที่ร่วมโครงการ U2T for BCG ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชน ที่ต่อไปต้องทำงานร่วมกับคนทุกช่วงวัย มีทั้งคนทำงาน คนวัยเกษียณ เราจะไม่หยุดเฉพาะการเป็นคนรุ่นใหม่ แต่จะต้องเติบโตเป็นวัยทำงาน วัยกลางคน ไปจนถึงวัยสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งทั้งหมดนั้นจะสำเร็จได้ด้วย BCG ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว สอนเพื่อการปฏิบัติ ต้องออกจากหอคอยงาช้าง ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่นขณะนี้ อว. ก็ได้จัดตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติขึ้น เพื่อมารองรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยแล้ว”

ด้าน ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะรับผิดชอบพื้นที่โครงการ U2T for BCG ใน 2 จังหวัด คือ จ. นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง กล่าวว่า มรภ.นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ U2T 2 ระยะ โดยระยะแรกดำเนินการใน 30 ตำบลใน 2 จังหวัด จ้างงาน 600 คน ต่อมาระยะที่ 2 เพิ่มเป็น 93 ตำบล จ้างงานเป็น 875 คน ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการลงพื้นที่ของทีม อว. โดยขณะนี้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง U2T for BCG จำนวน 93 ตำบล กับจังหวัดแล้ว เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตาทนโยบายของ อว.และรัฐบาลต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน !! "ศุภมาส" สั่งการหน่วยปฏิบัติการ “DSS วศ.อว” พร้อมลงพื้นที่ กรณีแคดเมียมสมุทรสาคร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า

“ศุภมาส” ลุย ! ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประกาศนโยบาย “2 ลด 2 เพิ่ม” ลดภาระ-ลดเหลื่อม ล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่มโอกาส

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน "BETTER THAILAND การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน

รัฐมนตรี “ศุภมาส” ชื่นชมความสำเร็จ วศ.อว. วิจัยพัฒนานวัตกรรมเซรามิก “แร่หินผุ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนกว่า 1 พันล้านบาท ทดแทนแร่ดินขาวที่กำลังจะหมดไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

องคมนตรี ย้ำ “การศึกษาช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” เร่งแก้ปัญหาเด็กพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ "ศุภมาส" รมว.อว. ส่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมโครงการการแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

ด่วน! รมว. ”ศุภมาส“ สั่งการ “ทีม DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่หาสาเหตุคลองน้ำเป็นสีชมพู พบแบคทีเรียซัลเฟอร์และพยาธิ…อื้อ

วันนี้ 19 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการด่วนระหว่างการประชุม ครม.