สสว. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ประกาศความสำเร็จ “MSME Step Up” กว่า 400 รายทั่วไทย ยกระดับมาตรฐานสินค้า หนุน Digital Technology ผ่านแคมเปญพิเศษบน Shopee

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แถลงความสำเร็จ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565” มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายกว่า 400 รายจากทั่วประเทศ บรรลุตามแผนการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในยุค NEW NORMAL และ NEXT NORMAL สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพื่อกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเข้าสู่ระบบเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้ สสว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ และดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุค NEW NORMAL และ NEXT NORMAL โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง สสว. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME STEP UP) มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจดทะเบียนการค้า ระบบ DBO Registered มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริมและยกระดับในด้านต่าง ๆ โดยการให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล การยกระดับมาตรฐานสินค้า การทำบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการส่งเสริมและยกระดับการประกอบการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับอีก 4 หน่วยร่วม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formulization รองรับการประกอบการในยุค Next Normal และผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อ สสว. จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของผู้ประกอบการ และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ได้รับความร่วมมือจาก Shopee ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สสว. ขอบคุณทุกภาคส่วนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME Step Up และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน” ผอ. สสว. กล่าว

าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ช้อปปี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ สสว. และ 4 หน่วยงานภาคีในการจัดแคมเปญพิเศษ “MSME STEP UP” บน Shopee ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะด้านของดิจิทัลเทคโนโลยีในการยกระดับความสามารถและมาตรฐานของผู้ประกอบการ ทั้งยังใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. และ 4 หน่วยงานพันธมิตรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของช้อปปี้ ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไป จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการให้สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสว. จับมือ ช้อปปี้ หนุนสิทธิประโยชน์ขยายช่องทางตลาด จัดแคมเปญ “SUPER SMEs SELECT” ผลักดันสินค้า SME กว่า 1,000 ราย โปรโมชันจัดหนักจัดเต็ม

สสว. ร่วมกับ ช้อปปี้ จัดแคมเปญออนไลน์ “SUPER SMEs SELECT” ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567 บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ภายใต้งานส่งเสริมสิทธิประโยชน์ SME ชวนอุดหนุนสินค้ากว่า 1,000 ร้านค้า

"สสว." จับมือ "โอเพนเอเชีย " จัดเต็มสิทธิประโยชน์เอสเอ็มอี ลุยส่งออกตลาดจีน

สสว. ร่วมกับ โอเพนเอเชีย สร้างโอกาสเอสเอ็มอีไทย ผลักดันสิทธิประโยชน์เสริมศักยภาพมุ่งเน้นส่งออกสินค้าจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

สสว. จับมือ ทรูสเปซ เพิ่มสิทธิประโยชน์ เสริมความคล่องตัว SME ไทยรุ่นใหม่ ใช้พื้นที่สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สสว. ร่วมกับ ทรูสเปซ พื้นที่ทำงานยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพิ่มโอกาสให้เอสเอ็มอีชูงานพัฒนาสิทธิประโยชน์ เดินหน้าผลักดันสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สสว. เผยภาคธุรกิจการเกษตรนำโด่งครองแชมป์นำเข้าสินค้ามากสุด

สสว. เผยผลสำรวจการนำเข้าสินค้าของเอสเอ็มอีไทย พบว่า ภาคธุรกิจเกษตร นำเข้าสินค้ามากที่สุด ส่วนกลุ่มสินค้าที่ครองแชมป์นำเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าศัตรูพืช น้ำยาทำความสะอาด และกลุ่มสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค แหล่งนำเข้าหลักมาจาก จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลีใต้ และ เวียดนาม ฯลฯ โดยนำเข้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นหลัก แต่อุปสรรคสำคัญอยู่ที่ราคาขนส่งและความล่าช้าในการขนส่ง ผู้ประกอบการ SME จึงต้องการให้ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนาสินค้าในประเทศให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อทดแทนการนำเข้า