RCL เพิ่มศํกยภาพธุรกิจและความแข็งแกร่งของกองเรือ ด้วยการรับเรือต่อใหม่สองลำที่มีขนาดใหญ่ 12,000 TEUs

RCL รับเรือต่อใหม่ขนาดใหญ่ 12,000 TEUs จำนวนสองลำทำให้มีจำนวนกองเรือเพิ่มมากชึ้นและเพิ่มขีดความสามารถเสริมให้ธุรกิจของ RCL ก้าวขึ้นสู่อีกระดับในการให้บริการ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลสัญชาติไทย นำโดย ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ดำเนินพิธีการตั้งชื่อและรับมอบเรือต่อใหม่ ศานติภูมิ และ ธัญญาภูมิ ซึ่งเป็นเรือต่อใหม่ขนาดใหญ่ที่ได้สั่งต่อเรือไว้กับบริษัท Imabari Shipbuilding Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ณ อู่ต่อเรือฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ RCL ได้รับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและภริยา, นายภูมินทร์ หะรินสุต ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย, นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM Bank), Mr. Kazo Fujiki จากบริษัท Fujiki Group และภริยาเดินทางไปร่วมพิธีการในครั้งนี้

เรือต่อใหม่ศานติภูมิและธัญญาภูมิทั้งสองลำนี้เป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของ RCL มีขนาด 12,000 TEUs ความยาวเรือ 333.90 เมตร พร้อมติดตั้งระบบ EGCS ช่วยทำความสะอาดก๊าซไอเสียเพื่อลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) โดยมีราคาลำละ 115 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 4,409 ล้านบาท รวมราคาเรือทั้งสองลำนี้มีมูลค่ารวมเป็นเงินจำนวน 8,818 ล้านบาท

ทั้งนี้เรือศานติภูมิและเรือธัญญาภูมิพร้อมให้บริการตามสัญญาเช่าที่ Zim Integrated Shipping Services Ltd. ได้เซ็นสัญญาเช่าไว้กับ RCL เป็นระยะเวลา 5 ปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

RCL เปิดตัวเรือขนส่งสินค้าลำใหม่ NATTHA BHUM รองรับแผนสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

อาร์ ซี แอลฯ เร่งเดินหน้าแผนขยายเส้นทางเรือ ล่าสุดจัดงานพิธีฉลองตั้งชื่อเรือแ เปิดตัวเรือบรรทุกสินค้าลำใหม่ ชื่อ‘ณัฏฐา ภูมิ ’ (NATTHA BHUM ) มูลค่า 27.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เสริมทัพ