ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN - AIPA Leader’s Interface Meeting)

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN - AIPA Leader’s Interface Meeting) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายชวน หลีกภัย ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็นผู้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี และสมเด็จเฮง สัมริน ประธานรัฐสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส่งเสริมให้เกิดการหารือระหว่างสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองฝ่าย ตามที่ตนได้เสนอให้ริเริ่มการหารือดังกล่าวในการประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี 2562 อันเป็นการเน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองสถาบัน นำไปสู่การแก้ปัญหาความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลก เครดิต : ข่าว โดย กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชวน' ลั่นช่วย ปชป. ตระเวนหาเสียงทั่วประเทศ เน้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ยุ่งเขตเลือกตั้ง

นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึง สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งถัดไป ว่า จะยังมีสิ่งแปลกปลอมและเรื่องเงินเข้ามาเป็นปัจจัยต่อการเลือกตั้งอย่างมาก ดังนั้นจะพูดว่าเป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คงยังไม่ได้

3 ส.ส.ใหม่ รายงานตัว ช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ รับรายงานตัว ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้รับการเลื่อนลำดับมาแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายราเมศ รัตนะเชวง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ประชาธิปัตย์

'ประธานชวน' สรุปผลงาน 4 ปี สภาผู้แทนฯชุดที่ 25 เป็นไปด้วยดี สะดุดแค่ช่วงท้าย

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในรายการมองรัฐสภาผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ถึงภาพรวมผลงาน 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ว่า สภาฯชุดนี้มีการประชุมครบทั้ง 8 สมัย คือวันสุดท้ายวันที่ 28 ก.พ. และครบวาระ 4 ปี

'ชุมพล' รับหน้าชื่นเป็นคนที่ 'ประธานชวน' พูดถึงเรื่อง 200 ล้านซื้อยกจังหวัด

'ชุมพล' ยอมรับเป็นคนที่ 'ชวน' ระบุถึงถูกซื้อ 200 ล้านยกจังหวัด แต่ปฏิเสธเล่นการเมืองมาไม่เคยรับเงินสักบาท มีแต่เสียเงิน ย้ำเคารพเหมือนพ่อ-พี่ ไม่กล้าเข้าไปลาด้วยตัวเอง ต้องใช้วิธีเขียนจดหมายลา