"ศักดิ์สยาม" เดินหน้า MOU เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ ยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของสาธารณะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนในประเทศ เริ่มตั้งแต่ระดับชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ผ่านการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและสังคมในภาพรวม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มีการพัฒนาการให้บริการทางพิเศษแก่ผู้ใช้ทางมาโดยตลอด โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการสัญจรบนทางพิเศษ ซึ่งเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ที่ กทพ. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ บช.ก. ได้ โดยปัจจุบัน กทพ. มีปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษ เฉลี่ยมากถึง 1.8 ล้านคันต่อวัน

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่าง กทพ. และ บช.ก. โดย กทพ. จะทำการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้ทางพิเศษและข้อมูลอื่น ๆ จากฐานข้อมูลระบบจราจรอัจฉริยะที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ฐานข้อมูลระบบ Data Exchange Center และฐานข้อมูลระบบ Automatic Lane Control ในขณะที่ บช.ก. จะจัดให้มีมาตรการ ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวมิให้ถูกละเมิด เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ในการสืบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และนำมาซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยของสาธารณะ
.
ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ ระหว่าง กทพ. กับ บช.ก. ครั้งนี้ ถือเป็นเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงยกระดับการให้บริการประชาชนของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตัดเกรด7เดือน “หนู”ในดง“สิงห์”

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงฤดูตัดเกรดทางการเมืองเริ่มขึ้นแล้ว หลายกระทรวงทำผลงานได้เข้าเป้า บางกระทรวงผลงานยังไม่ออกมา เพราะติดปัญหาต่างๆ ถูกสกัดด้วยเรื่องข้อกฎหมาย งบประมาณ และเกมการเมืองต่างๆ

“อนุทิน” อวยพรสงกรานต์ ขอ “ประชาชน” ไร้ทุกข์ ไร้โศก มีแต่ความสุขกายสบายใจ

13 เมษายน 2567 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์