"ศักดิ์สยาม"เป็นประธานพิธีทดลองเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เผย ไทยสไมล์บัส นำรถวิ่งรับส่ง ประชุมผู้นำเอเปค สุดภาคภูมิใจ คนถามประเทศไทยมีรถแบบนี้วิ่งด้วยหรือ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมงาน โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ไทยสมายล์บัส ศูนย์ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
.
นายศักดิ์สยาม   กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะ ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้รถเมล์ไฟฟ้า EV กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนให้เกิดกระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด (รถไฟฟ้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถ และลดมลพิษ ในเขตเมือง เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุน ให้ประชาชนหันมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมทั้งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

สำหรับการเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันนี้ เป็นการเปิดเดินรถครั้งที่ 4 ซึ่งในการเปิดการเดินรถแต่ละครั้งเป็นเสมือนการเก็บเกี่ยวความสำเร็จระหว่างการเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยจุดหมายปลายทางที่มองเห็น และอยากให้เป็น คือ การที่พี่น้องประชาชนในเขต กทม. ปริมณฑล ลูกหลานมีระบบการขนส่งสาธารณะที่สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย และประหยัด ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการเชื่อมโยงการเดินทางอย่างเป็นโครงข่ายเดียวกันระหว่างทุกรูปแบบการขนส่ง
.
อีกทั้งในการเดินทางยังเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลภาวะ และในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบก และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการรถ   รับ-ส่ง หรือ Shuttle bus แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565 ถึง 4 เส้นทาง     
.
“เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งโลก ประสบภาวะโลกร้อน เราทุกคนได้สัมผัสกันแล้ว ทำให้ชีวิตได้รับผลกระทบ ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่จัดในประเทศไทย ผู้นำเขตเศรษฐกิจ 21 เขต จีน สหรัฐ รัสเซีย ฝรั่งเศษ มาที่นี่ ได้ทราบบริษัทไทยสไมล์บัส มาให้บริการผู้นำเข้าร่วมประชุม และได้รับคำชื่นชม และคำถามว่าประเทศไทยมี อีวีบัส แล้วหรือ ซึ่งฟังแล้วผมภาคภูมิใจที่เราทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย”นายศักดิ์สยาม กล่าว

โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการไม่เพียงแสดงความชื่นชมต่อทั้งตัวรถ และมาตรฐานการให้บริการ หากแต่ผู้ใช้บริการยังได้แสดงความชื่นชมถึงการบริการที่แสนประทับใจของบุคลากรประจำรถอีกด้วย เรายังไม่เห็นว่ามีใครไม่พอใจ ไม่อย่างนั้นจะเห็นในโซเชียล หรือ TIKTOK แล้ว ดังนั้นกล่าวได้ว่ากระทรวงคมนาคม และภาคเอกชนได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารประจำทางของประเทศไทย และการเดินทางร่วมกันในวันนี้จะเป็นการเดินทางไปในเส้นทางการเดินรถสาย 515 (4-61) ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดการเชื่อมโยงพื้นที่ปริมณฑลด้านใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศตั้งอยู่กับใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบราง หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียว ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ได้โดยสะดวกสบายมากขึ้น โดยสถานะปัจจุบันของการบรรจุรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้า  ณ วันที่ 22 พ.ย. 2565  อยู่ที่ 612 คัน โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
ปี 2562 (ใบอนุญาตฯ เอกชน 53 เส้นทาง) บรรจุ EV  8 เส้นทาง จำนวนรถ 213 คัน ปี 2565 (ใบอนุญาตฯ เอกชน 77 เส้นทาง) บรรจุ EV  45 เส้นทาง จำนวนรถ 489 คัน เดินรถจริง 35 เส้นทาง (อีก 10 เส้นทาง อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถ)
.
รมว.คมนาคม ได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความชื่นชมบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการคนไทย ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า อันจะเป็นพลังสำคัญของประเทศไทยในการสร้างสรรค์ และพัฒนาบริการที่ดีให้แก่ประชาชน ขอให้รักษาคุณภาพ มาตรฐานการบริการ เป็นต้นแบบการพัฒนารถโดยสารประจำทาง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมจะให้ความร่วมมือ และร่วมกันทำงานกับภาคเอกชน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ดันไทยสู่การเป็น Aviation Hub ภูมิภาค ตั้งเป้าติด TOP 20

นายกฯ ดันไทยสู่การเป็น Aviation Hub ภูมิภาค เผยสถิติ 8 เดือน มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินในไทย 81.05 ล้านคน คมนาคมตั้งเป้าผลักดันติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินระดับโลกในปี 72 รองรับผู้โดยสาร 210 ล้านคนในปี 77