‘ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช.’ จับมือ สสว.- สวส. ร่วมส่งเสริม SME ในชุมชนขายสินค้าในตลาด Online

ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  ประธานบอร์ด พอช.  (กลาง) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือส่งเสริมสินค้าชุมชน

 พอช./ เมื่อวันที่  20 มกราคม 2566   ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘บอร์ด พอช.’ นำโดย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  ประธานบอร์ด  พร้อมด้วยนายกฤษดา  สมประสงค์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ และที่ปรึกษา  นายวีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นางนภา เศรษฐกร   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 คน  ประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบการสนับสนุนส่งเสริมร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้า Online ที่มีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เจ้าของโครงการ Star Market (starmarket.in.th) เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ายสินค้าจาก SME ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาของ SME ไทยคือต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มหรือช่องทางของผู้ให้บริการต่างชาติ  เช่น  Facebook  หรือ LINE   สสว. จึงมีแนวคิดในการสร้าง เว็บไซต์ Star Market ขึ้นมา  เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการไทย

แพลตฟอร์มส่งเสริมการขายสินค้าจากชุมชนของ สสว.

อย่างไรก็ตาม  เว็บไซต์ Star Market ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  เนื่องจากมีผู้ประกอบการไทยทำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับขายสินค้าอยู่แล้ว  คือ lnwshop  สสว.จึงนำระบบของ lnwshop มาปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SME และสนับสนุนด้านการโปรโมท  การให้ความรู้กับผู้ขายเป็นหลัก  พ่วงด้วยบริการจัดส่งถึงบ้าน

นายวีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการ สสว.

นายวีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เล็งเห็นว่า พอช. ซึ่งทำงานร่วมกับชุมชนและมีประเด็นการพัฒนาหลายด้าน  ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน  ซึ่ง Star Market (starmarket.in.th) สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้ในระยะยาว  และยังมี Application SME Connect Application สำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและบริการต่างๆ ของ สสว. ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินการของธุรกิจ SME อีกด้วย

นางนภา  เศรษฐกร  ผู้อำนวยการ สวส

นางนภา  เศรษฐกร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กล่าวว่า  สวส. เป็นองค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม  เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกัน

เว็บไซต์ของ พอช. ‘ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com’

ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีการพัฒนาเว็บไซต์  ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com เป็นเว็บไซต์กลางที่เปิดให้พี่น้องในชุมชนสามารถโพสต์สินค้าของตนเองในเว็บไซต์เพื่อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินหรือตัวกลาง

ทั้งนี้การประชุมหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อออกแบบหาจุดเชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในชุมชน และพัฒนาการขายสินค้าทาง Online ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมประชุม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พอช.-หน่วยงานภาคีร่วมสนับสนุนป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี สร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการป่า-สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพชรบุรี / พอช.และหน่วยงานภาคี เช่น ‘วช.-วปอ.-สสส.-กรมป่าไม้ และจ.เพชรบุรี’ ร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชน ‘บ้านถ้ำเสือ’ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

‘วราวุธ’ นำชาว พม. แสดงความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

กระทรวง พม. / วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา

พอช.ชี้แจงข่าว ‘ชาวบ้านบึงกาฬ 109 รายเป็นหนี้ 6 ล้านบาท’

พอช./ ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรณีชาวบ้านตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 109 ราย

คนอุทัยธานีเดินหน้าพัฒนาชุมชนทุกมิติ-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต ด้าน พอช.หนุนซ่อมบ้าน 24 ตำบล สร้างอาชีพสวัสดิการ

อุทัยธานี / เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าพัฒนาชุมชนทุกมิติ เช่น ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ คุณภาพชีวิต ฯลฯ โดยในปี 2567

นิด้า-พอช.ภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย-การขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทยและการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’

“โพ่โว โพ่บ่อง... ไม่ใช่แค่ดอกไม้สีสวยประดับท้องทุ่ง” แต่คือ ‘หญิงแกร่งแห่งลุ่มน้ำตะเพิน’ กระเหรี่ยงโผล่วผู้ทวงคืนผืนดินและความเป็นธรรม

เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 50 ปีแล้ว...ที่ชาวกะเหรี่ยงโผล่ว 3 หมู่บ้านในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องลำบากยากแค้นเพราะถูกแย่งชิงที่ดินทำกิน