MEA คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "Digital Government Awards : DG Awards 2021" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากปีที่ผ่านมา

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความภาคภูมิใจกับรางวัลครั้งนี้ โดย MEA มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการที่ทันสมัยสะดวกสบายเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าเมืองมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (17 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า