MEA คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "Digital Government Awards : DG Awards 2021" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากปีที่ผ่านมา

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความภาคภูมิใจกับรางวัลครั้งนี้ โดย MEA มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการที่ทันสมัยสะดวกสบายเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าเมืองมหานคร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝน การไฟฟ้านครหลวง” วางมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู ตลอด 24 ชั่วโมง

ตามที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชน ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู

MEA เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าในสถานการณ์อุทกภัย พร้อมช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมกระโชกแรง และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย

MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565

MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565

MEA ร่วมติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเขตลาดกระบัง และให้กำลังใจมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ คลองพญาเพชร และชุมชนมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

วันนี้ (14 ก.ย. 2565) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

MEA ห่วงใยผู้ไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พร้อมให้บริการเลื่อนเครื่องวัดเพื่อความปลอดภัย และดูแลด้านระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง

จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้น้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ