DAD ก้าวล้ำนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG & State Enterprises: Perfect Twins”

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 DAD ได้จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล หรือ DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้ามาสร้างตัวตนเป็น Avatar ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ บนแพลตฟอร์ม Spatial เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยีในโลกที่ไร้ขีดจำกัดได้ในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรไปพร้อมกับกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในรูปแบบองค์ความรู้จิ๊กซอว์สู่ความยั่งยืนของ DAD 12 เรื่อง ได้แก่ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6. การบริหารทุนมนุษย์ 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม 8. การตรวจสอบภายใน 9. การจัดการพลังงาน 10. การจัดการขยะ 11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 12. Eco-Efficiency

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG & State Enterprises: Perfect Twins” โดย ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ ธพส. เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง “ความยั่งยืน” อันเป็นแนวคิดของ ESG หรือ Environment, Social และ Governance ได้แก่ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับ ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญคือองค์กรและประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การคุ้มครอง การเคารพสิทธิมนุษยชน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสันติ

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีเราพยายามนำเสนอรูปแบบในการจัดงานใหม่ ๆ ให้ทันสมัย โดยมีทั้งสาระความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน ในปีที่ผ่านมาเราได้นำระบบ Gamification มาใช้ในการจัดงาน ในปีนี้จึงได้นำเอารูปแบบ Metaverse หรือ โลกเสมือนจริงมาใช้เป็นครั้งแรก โดยผู้ร่วมงานสามารถสร้างตัวตนเป็น Avatar เพื่อเข้าไปค้นหาความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่พนักงาน รวมทั้งได้สอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DAD ขอ 3 ปีเนรมิตพื้นที่กว่า 40 ไร่ ดันศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นแท่นเมืองสีเขียว แหล่งโอโซนใหม่ “แจ้งวัฒนะ”

DAD ทุ่ม 449 ล้านบาท ปูพรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่กว่า 40 ไร่ จัดสวน 5 แห่ง ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับขึ้นเมืองสีเขียว

ครบรอบ 92 ปี กรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development

DAD ให้สิทธิ์ NT ลงทุนบริการบรอดแบนด์ ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

DAD ให้สิทธิ์ NT ลงทุน 700 ล้านบาท ติดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์ ให้บริการผู้เช่าในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดเปิดบริการเมษายนนี้

DAD ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส. ) พร้อมด้วยกลุ่มที่ปรึกษาฯ

ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เร่งอัดเงินเข้าระบบ คาด 6 เดือนกว่า 3,200 ล้านบาท

ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทย คุย 6 เดือน สามารถอัดเม็ดเงินเข้าระบบได้ กว่า 3,254 ล้านบาท

ธพส. ผนึก ปณด บริการ“โลจิสติกส์”ครบวงจร เสิร์ฟลูกค้าผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าพัฒนาโครงการ

ธพส. เพิ่มความสะดวกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และลูกค้าอื่นๆ จับมือไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดบริการขนย้ายเอกสาร และพื้นที่เก็บเอกสาร ตอกย้ำบริการ one – stop service แบบมืออาชีพ