อาคารโกลเด้นเพลซ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัล TREES ระดับ Gold จากผลงานการออกแบบและก่อสร้างอาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จากสถาบันอาคารเขียวไทย ตอกย้ำอาคารประหยัดพลังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ได้ส่งผลงานการออกแบบและก่อสร้าง “อาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อเข้ารับการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ หรือ TREE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ TREE-NC ในระดับ GOLD เมื่อเดือนมีนาคม 2566 โดย DAD ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบโครงการให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์ที่สถาบันอาคารเขียวไทยกำหนด ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งมากกว่า 600 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวมากกว่า 400 ตารางเมตร เพื่อสร้างบรรยากาศให้โล่งโปร่งสบาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งยังมีต้นไม้รายล้อมรอบอาคาร เพื่อช่วยบังแสงแดด และลดอุณหภูมิจากภายนอกอาคาร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน DAD ได้เตรียมจุดจอดรถ EV ไว้บริการแก่ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าอาคาร ในด้านสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร DAD ได้เลือกใช้แบบประหยัดน้ำ ซึ่งจะสามารถลดการใช้น้ำได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึงร้อยละ 35 และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวแทนผลิตภัณฑ์ทั่วไป ในส่วนของระบบปรับอากาศรวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DAD ที่ประหยัดพลังงานและคุณภาพสูง เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ของสถาบันอาคารเขียวไทย ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREE-NC) แบ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็น 8 หมวด ได้แก่ 1. การบริหารจัดการอาคาร 2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 3. การประหยัดน้ำ 4. พลังงานและบรรยากาศ 5. วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 7. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 8. นวัตกรรม โดย “อาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ” สามารถทำคะแนนได้ 52 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Gold จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD ได้มีการวางแผนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคารโกลเด้นเพลส สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง DAD ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อที่จะสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยในระดับ GOLD จากสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เราต้องมุ่งมั่นพัฒนาและแข่งกับตนเองให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่เป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DAD มอบรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลักดันมานานหลายปี เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 16 อัตรา ให้เป็นพนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

ผลักดันมานานหลายปี เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 16 อัตรา ให้เป็นพนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) งานนี้ นาฬิกอติภัค แสงสนิท

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

GBCI มอบรางวัล EDGE ระดับ ADVANCED มาตรฐานอาคารยั่งยืนให้ประเทศไทย

Green Business Certification Inc. (GBCI) ประกาศรางวัลมาตรฐานอาคารยั่งยืนให้ประเทศไทย เผยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารยั่งยืน EDGE

DAD ก้าวล้ำนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse