6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยกระดับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า DAD เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ปีที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ระบบงาน ตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ได้แก่ 1. การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ 2. บทบาทของ HR ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือ HR Strategic Partner และ 3. การติดตามความสำเร็จของระบบ PMS และ HRD ที่แต่ละรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เชิญวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เครือข่ายรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปการด้าน HR ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด วิธีการ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกัน

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการทั้ง 6 แห่ง ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรัฐวิสาหกิจในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป”

นายนิธิศ  ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจมาก ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างพลังร่วมกันที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ไกล และสามารถสร้างความยั่งยืนในด้านการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ที่สำคัญต้องขอบคุณ DAD ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ”

นางสุภามาศ  สุทธิบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจกับการจัดการสัมมนาของ DAD ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ได้รับข้อมูลและความรู้ที่มีคุณค่า   ได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ทุกหน่วยงานได้รับประโยชน์ มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่มากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้าน HR  อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาของทุกองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังทำให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ชวนคนไทยสวมเสื้อเหลือง เนื่องในปีมหามงคล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า “เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

DAD มอบรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

อึ้ง! ‘ทนายตั้ม’ ปูด ขรก.มท. ช่วยบิ๊กรัฐวิสาหกิจ แก้สูติบัตรขยายเวลาเกษียณ

สะเทือนแน่! 'ทนายษิทรา' แฉรอบใหม่ มีข้าราชการ มท. ช่วยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสูติบัตร

ผลักดันมานานหลายปี เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 16 อัตรา ให้เป็นพนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

ผลักดันมานานหลายปี เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 16 อัตรา ให้เป็นพนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) งานนี้ นาฬิกอติภัค แสงสนิท