นายจ้างอย่าลืมแจ้ง! ลูกจ้างเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำนายจ้างอย่าลืมแจ้ง ลูกจ้างเข้า-ออก หรือ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง โดยนายจ้างจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องและแจ้งตามเวลาที่กำหนด ได้แก่ การแจ้งเข้า ต้องยื่นแบบฟอร์ม สปส.1-03 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน การแจ้งออก ยื่นแบบฟอร์ม สปส.6-09 แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน ยื่นแบบฟอร์ม สปส.6-10 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง นายจ้างสามารถยื่นผ่านระบบ e-Service ที่ www.sso.go.th หรือยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้หากนายจ้างหลีกเลี่ยงไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงมีโทษจำคุก หรือปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1506 Line@ssothai และที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.40 ไร้กังวล เจ็บป่วยนอน รพ. มีสิทธิรับเงินทดแทน

สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน ม.40 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกันตน ม.40

รมว.พิพัฒน์ นำทีม สปส.มอบสุข ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานประกันสังคม มุ่งเน้นสร้างเสริมสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในโครงการ สปส.มอบสุข ซึ่งครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

สปส.มอบสุข ส่งความห่วงใยพร้อมให้กำลังใจถึงบ้านผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.นครนายก

สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยาผู้ประกันตนมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ สปส.มอบสุข ลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้ประกันตนเจ็บป่วย 5 โรคร้ายแรง รักษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย โดยสามารถเข้าถึงสิทธิผ่าตัดหรือทำหัตถการ 5 โรค ดังนี้ 1.โรคหัวใจและหลอดเลือด 2.โรคหลอดเลือดสมอง 3.โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี 4.การผ่าตัดมะเร็งเต้านม และ

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ จ.สุราษฎร์ฯ

สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพในโครงการ สปส.มอบสุข