ปลัด ก.แรงงาน รับลูก 'อนุทิน' พร้อมเดินหน้า ตาม MOU 4 กระทรวง คัด ขรก.เข้าทำงาน มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย นำ 4 กระทรวง ลงนาม “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ” ว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีรากฐานจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง และสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี
"การกำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึกรัก และภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการ บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก จิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว.

/////

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” สั่งติดตามความคืบหน้าแก้ฝุ่นทั่วประเทศ กำชับทุกจังหวัด ใช้กฎหมายเคร่งครัด การเผามีโทษ ถึงติดคุก

19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงความคืบหน้า เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

มท.ร้อนฉ่า! 'อนุทิน' รับย้าย 'อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน' เป็นผู้ว่าฯโคราช รอเข้าครม.

“อนุทิน” แจง​กระแสมหาดไทย​ ย้ายอธิบดี​พช. นั่งผู้ว่าฯ​โคราช​ เป็นโยกย้ายปกติทดแทนตำแหน่งว่าง​ เผยอำนาจซี10 เป็นของปลัดฯ