ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6   จาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทยที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ นำไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลระดับสูงสุดที่ไทยออยล์ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สามารถรักษารางวัลระดับความยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ คุณ วนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   ยังได้รับมอบรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Business Excellence (Deal of the Year Award)  จากรายการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท ในปี 2022  ซึ่งรางวัลดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมอบให้แก่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน

และก่อนหน้านี้ ไทยออยล์ยังได้รับการประเมินสูงสุด ระดับ AAA จากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2023 ภาคอุตสาหกรรมทรัพยากร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก (พัฒนามาจากการประเมิน “หุ้นยั่งยืน THSI” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ใน THSI ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2015)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไทยออยล์” ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2566 ภาพรวมผลการดำเนินงานลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

ไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสูงสุดของโลก ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ เป็นปีที่ 9 จาก S&P Global

กรุงเทพฯ: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ “Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment Score 2023”

ไทยออยล์รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2567

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเสริมศักดิ์ นันทพงศ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไทยออยล์

ไทยออยล์ตอกย้ำเส้นทางสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม

ไทยออยล์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” พร้อมสร้างความเชื่อมั่น

กลุ่มฯ โรงกลั่นฯ ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 เพื่อช่วยลดปริมาณ PM2.5 และช่วยลดอันตรายต่อสุขภาพของคนไทย

มาตรฐานยูโร (Euro) คือ มาตรฐานกำหนดการปล่อยมลพิษของยานพาหนะในประเทศแถบทวีปยุโรป โดยย่อมาจาก “Euro emissions standards” ซึ่งถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513

ไทยออยล์ได้รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน