ไทยออยล์รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2567

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเสริมศักดิ์ นันทพงศ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไทยออยล์ จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมกล่าวเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มไทยออยล์ ในพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. โดยมี คุณเกียรติชาติ ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เป็นผู้แทนในการมอบเกียรติบัตรฯ ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประกอบด้วย 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 2. น้ำมันเบนซิน (Mogas) 3. ไลท์ แนฟทา (Light Naphtha) 4. แพลทฟอร์เมต (Platformate) 5. น้ำมันเครื่องบิน (Jet) 6. น้ำมันก๊าด (Kerosene) 7. น้ำมันดีเซล (Diesel) 8. น้ำมันเตา (Fuel Oil) และ 9. กากน้ำมันดิบ (Long Residue) ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emission ในอนาคต โดยกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2060 ด้วยกลยุทธ์ “3Cs” ประกอบด้วย Cut Down Existing Emission (C-1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต, Compensate Residual Emission (C-2) ชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือด้วยการปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อดักจับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศตามหลักการ Nature – Based Solution รวมทั้งการชดเชยด้วย Carbon Credit และ Control Future Emission (C-3) ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยออยล์ร่วมพิธีลงนาม MOU กับ ทช. ในฐานะภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

ไทยออยล์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รศ. ดร. แหลมไทย อาษานอก ที่ปรึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่า นายวิณัฐ คำหม่อม

อธิบดี ทช. เยี่ยมชมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมคณะผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

ไทยออยล์ร่วมกับกลุ่ม ปตท. สนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วนี้ คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาคมกีฬา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยมี คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

“ไทยออยล์” ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2566

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2566 ภาพรวมผลการดำเนินงานลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง