DAD ให้สิทธิ์ NT ลงทุนบริการบรอดแบนด์ ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

DAD ให้สิทธิ์ NT ลงทุน 700 ล้านบาท ติดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์  ให้บริการผู้เช่าในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดเปิดบริการเมษายนนี้

ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาให้สิทธิบริการกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน โดย DAD จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 10 ของรายได้

ภายใต้สัญญาให้สิทธิบริการ NT จะต้องใช้เงินลงทุน 700 ล้านบาท เพื่อดำเนินการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ได้แก่ 1. โทรศัพท์พื้นฐาน IP-Phone และ Port LAN สำหรับระบบเครือข่ายภายใน 2. Link Internet 2 ประเภท คือ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) และ FTTx (Fiber Internet) และ 3. WI-FI แก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการในแต่ละอาคาร ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลปกครอง อาคารจอดรถ D (Depot) อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารจอดรถ B อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ อาคารวิศวกรรม และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C  คาดว่าเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โครงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทของ DAD ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT เป็นผู้ดำเนินการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมา NT จึงได้ ลงนามสัญญาให้บริการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งก่อนหน้านี้ NT เคยได้รับสิทธิให้บริการอินเทอร์เน็ตและ IP Phone ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และครบอายุสัญญาไปแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ DAD ระดับ AA- แนวโน้มคงที่สะท้อนความสัมพันธ์ภาครัฐระดับสูง

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่ระดับ AA- (Double A Minus) แนวโน้ม “คงที่” ระบุมีรายได้ค่าเช่าที่แน่นอนจากโครงการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬา

เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา

กรมบัญชีกลางประเมิน DAD ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดี

ปลื้ม..กรมบัญชีกลาง ประเมิน DAD ขึ้นแท่นหน่วยงานระดับดีภาครัฐ รับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปี 2566

DAD ศึกษาปั้น “พลังงานสะอาด” เพิ่มทางเลือกป้อนศูนย์ราชการฯ

DAD เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ “ก๊าซไฮโดรเจน” ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ขยายผลจากพลังงานแสงอาทิตย์ หวังความคุ้มค่าในระยะยาว

DAD เพิ่ม 4 จุดสถานีชาร์จรถ EV ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

DAD ขอ 3 ปีเนรมิตพื้นที่กว่า 40 ไร่ ดันศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นแท่นเมืองสีเขียว แหล่งโอโซนใหม่ “แจ้งวัฒนะ”

DAD ทุ่ม 449 ล้านบาท ปูพรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่กว่า 40 ไร่ จัดสวน 5 แห่ง ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับขึ้นเมืองสีเขียว