"รมว. ศุภมาส" ห่วงใยเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น สั่งทีม “DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเล่นโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. นำโดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาสภาพเครื่องเล่นสนามที่ตั้งอยู่ตามโรงเรียนต่างๆในเขตกรุงเทพฯ สืบเนื่องจากข้อมูลของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวรายงานว่าแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่นไม่ต่ำกว่า 34,000 คน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเล่นที่ผิดวิธี ประมาท ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเครื่องเล่นล้มทับ เพราะติดตั้งผิดวิธีไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย

นพ.รุ่งเรืองฯ กล่าวว่า ตามนโยบาย รมว. อว. ที่ให้ความสำคัญ ในการดูแลประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย และให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าดูแลประชาชน ทีมเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) จึงได้ลงพื้นที่เร่งด่วนตรวจสอบคุณภาพเครื่องเล่นต่างๆ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลหรือประถม ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอยู่ภายในโรงเรียน หากเครื่องเล่นสนามที่ติดตั้งภายในโรงเรียนมีความชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมโทรมตามกาลเวลา อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงไม่คาดคิดได้

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ DSS Team ได้แบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อกระจายลงเก็บตัวอย่าง พร้อมสำรวจสภาพเบื้องต้นของเครื่องเล่นสนามในโรงเรียนกว่า 10 แห่งในพื้นที่เสี่ยง ใน กทม. ประกอบด้วย เขตพระนคร ดุสิต และราชเทวี โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อม การติดตั้งและความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนาม รวมถึงสภาพเบื้องต้น เช่น ลักษณะทั่วไป อายุการใช้งาน การติดตั้งของเครื่องเล่นประเภท ชิงช้า ราวโหน โดมปีนป่าย กระดานลื่น ตามรายการเช็คลิสต์ของ วศ. ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก.เครื่องเล่นสนาม

จาก ผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีบางแห่งไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่ิองจากทีสภาพเก่า ทรุดโทรม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก ทั้งนี้ DSS Team จะนำข้อมูลสภาพปัญหาเบื้องต้นของเครื่องเล่นฯ ที่ตรวจพบประสานงานกับทางโรงเรียน พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ”สนามเด็กเล่นปลอดภัย” ภายใต้ “โครงการ QuickWin” ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเร่งด่วน ดำเนินการโดยกองวัสดุวิศวกรรม (วว.) ของ วศ. ในการตรวจสอบสาเหตุเชิงลึก แก้ไขปัญหา รวมถึงให้คำแนะนำการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุเครื่องเล่นให้พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กต่อไป และจะขยายผลให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศร่วมตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องเล่นสนามในโรงเรียน รวมถึงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

กรณีประชาชนมีข้อสงสัยด้านคุณภาพเครื่องเล่นสนาม สามารถติดต่อ วศ. เพื่อดำเนินการทดสอบคุณภาพดังกล่าวได้ เนื่องจาก วศ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบเครื่องเล่นสนามสาธารณะจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้บริการทดสอบมาตรฐานเครื่องเล่นสนามทั้งด้านกายภาพและด้านเคมีตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 3000) ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-201-7000 , 02-201-7358-61 หรือ www.dss.go.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน !! "ศุภมาส" สั่งการหน่วยปฏิบัติการ “DSS วศ.อว” พร้อมลงพื้นที่ กรณีแคดเมียมสมุทรสาคร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า

“ศุภมาส” ลุย ! ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประกาศนโยบาย “2 ลด 2 เพิ่ม” ลดภาระ-ลดเหลื่อม ล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่มโอกาส

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน "BETTER THAILAND การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน

รัฐมนตรี “ศุภมาส” ชื่นชมความสำเร็จ วศ.อว. วิจัยพัฒนานวัตกรรมเซรามิก “แร่หินผุ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนกว่า 1 พันล้านบาท ทดแทนแร่ดินขาวที่กำลังจะหมดไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

องคมนตรี ย้ำ “การศึกษาช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” เร่งแก้ปัญหาเด็กพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ "ศุภมาส" รมว.อว. ส่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมโครงการการแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

ด่วน! รมว. ”ศุภมาส“ สั่งการ “ทีม DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่หาสาเหตุคลองน้ำเป็นสีชมพู พบแบคทีเรียซัลเฟอร์และพยาธิ…อื้อ

วันนี้ 19 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการด่วนระหว่างการประชุม ครม.

“อว. For EV” เดินหน้า 23 หน่วยงาน MOU “ศุภมาส” ประกาศขับเคลื่อนประเทศสู่ Go Green

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย อว. For EV ของ 23 หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น EV HUB