"รมช.สุรศักดิ์" ลงพื้นที่เมืองเชียงราย​ ลุย​ รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานทางการศึกษา​ ก่อนนำข้อมูลเสนอต่อ​ที่ประชุม​ ครม.

เมื่อวันจันทร์​ ที่ ​18 มีนาคม 2567 นายสุรศักดิ์​ พันธ์​เจริญ​ว​ร​กุล​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุม​ ครม.สัญจร​ ณ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อ.เทิง จ.เชียงราย​ โดยมี​ นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล)
อดีตส.ส.จังหวัดเชียงราย เขต 4 นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการ​ ​รมว.ศธ.นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ.​ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด​ ​ศธ.​ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา​ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.​ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กอศ. นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดี​ สกร. นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.​ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช. ร่วมคณะมาด้วย​ และมี​ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ ​ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ​ ผอ.โรงเรียน​ ครู​ บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน​ ร่วมให้การต้อนรับ

นาย​สุรศักดิ์​ กล่าวว่า​ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ​ ศธ. ในวันนี้​ ศธ. โดย​ พล.ต.อ.เพิ่มพูน​ ชิดชอบ​ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายการศึกษา ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพ​ และสมรรถนะ​ที่สำคัญจำเป็น ตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวทาง “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของ​ ศธ.นำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาตามแนวคิด การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 เรื่องหลัก คือ นโยบายที่เน้นหนักในการทำงาน และนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย​ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

"ทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการศึกษา ที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งยังให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพ ของครูทั้งประเทศ รวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคน​"รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าว

นายสุรศักดิ์​ กล่าวต่อว่า​ สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เจ้าของสถานที่ การตีกลองสะบัดชัยจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่มาร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล เชียงของ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และโรงเรียนบ้านส้าน ขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานฯ รวมถึงได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับไปเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ คณะครูตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตนยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกโอกาส

จากนั้นรมช.ศธ.พร้อมคณะได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมแจกไอศกรีม​ให้กับนักเรียนซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้รับประทานไอศกรีม​คลายความร้อน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

16 พ.ค.เปิดเทอมแน่แต่ให้สิทธิ์โรงเรียนเลื่อนหากมี 'โควิด-ฝุ่นพิษ-อากาศร้อน'

รัฐบาลย้ำ สพฐ.พร้อมเปิดเทอม 16 พ.ค. นี้ กำชับผู้บริหารโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

'ครูอุ้ม-ครูเอ' เผย เตรียมจัดใหญ่มหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 4 ภูมิภาค พร้อมอัพเกรดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-ม. 6 ให้มีความเหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบัน

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้แผนการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีความคืบหน้าไปมาก ภายใต้การดำเนินการ 6 กิจกรรมหลัก สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

พายุฤดูร้อนถล่ม 4 จังหวัดภาคเหนือ บ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มเพียบ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจาก สอต.พะเยา สอต.เชียงใหม่ สอต.แพร่ และ สอต.เชียงราย เกี่ยวกับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน วาตภัย เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 19 เม.ย.67 ในพื้นที่ ดังนี้

“รมช.สุรศักดิ์” ร่วมถก การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2567 ที่

“รมช.สุรศักดิ์” เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kick Off Soft Power

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kick Off Soft Power