รถไฟ JR ญี่ปุ่น พบ ”พิพัฒน์” ขยายโอกาสแรงงานรุ่นใหม่ มีทักษะ พร้อมดันอาชีวะโกอินเตอร์ เข้าทำงาน

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หารือขยายตลาดแรงงาน ร่วมกับ Mr. Shingo Amemiya ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway Company (JR East) และ Mr. Hideto Ikeda ประธานองค์กร IPM พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย ณ Omiya General Rolling Stock Center จังหวัดไซตามะ

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า บริษัท East Japan Railway Company (JR East) ถือเป็นผู้ให้บริการด้านระบบ
ขนส่งทางรางยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลก ปัจจุบันมีการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคจากประเทศไทย มาฝึกงานตามโครงการ "JR East Technical Intern Training" ในตำแหน่งสาขา Maintenance of Bogie System (งานบำรุงรักษาระบบแคร่และเพลาล้อ) นำร่องจำนวน 6 คน ผ่านองค์กรผู้รับ International Personnel Management (IPM) และบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานถูกต้องตามกฎหมาย ในโอกาสนี้ผมจึงตั้งใจสานต่อโครงการความร่วมมือกับ JR East โดยหารือถึงการพิจารณารับแรงงานไทยในรุ่นต่อ ๆ ไป รวมถึงในสาขาอื่น ๆ และแรงงานทักษะสูง เช่น วิศวกร จากการหารือยังทราบข่าวดีว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มสาขางานรถไฟเป็นสาขาอาชีพในระบบแรงงานทักษะเฉพาะ ทำให้ ผู้ฝึกงานผ่านโครงการ "JR East Technical Intern Training" มีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพเป็นแรงงานทักษะเฉพาะที่มีสวัสดิการและรายได้ดีขึ้นด้วย
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่แรงงานไทย ความว่า “ฝากทีมแรงงานจากไทยทุกคนให้ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและแบบอย่างที่ดี เป็นที่ชื่นชมของนายจ้าง เพื่อแนวทางและโอกาสการทำงานของแรงงานรุ่นใหม่ต่อ ไป”

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ประเทศไทยมีแรงงานทักษะฝีมือ และมีความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะตำแหน่งวิศวกร ที่จบหลักสูตรเกี่ยวกับระบบรางรถไฟ ฝ่ายไทยสามารถสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับระบบรางรถไฟ ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และระดับปริญญาตรีที่ใกล้จบการศึกษาและมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง 2 ประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จ! "พิพัฒน์" คุย 3 รมว.อิสราเอล เพื่อแรงงานไทย มุ่งเพิ่มการจ้างงานใหม่ พร้อมข่าวดีคนเก่ากลับไปทำงานได้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิชิต อินทรเจริญ

ไม่หวั่น ! "พิพัฒน์" เยือน อิสราเอล เร่งจัดส่งแรงงานไทยเพิ่ม!! ปลื้มส่งเงินกลับบ้านเดือนละแสน มอบ ยันต์สมเด็จธงชัย-หลวงปู่ทวด สร้างขวัญกำลังใจทำงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิชิต อินทรเจริญ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยือนอิสราเอล

เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ​ จ.สงขลา 'ในโครงการ สปส.มอบสุข'

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสมมาตร ทิตย์สีแสง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก

"พิพัฒน์"ประธาน ประชุมคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เห็นชอบขึ้นค่าตอบแทน ให้องค์การเภสัช ไปรษณีย์ไทย มีผลตั้งแต่วันมติครม.เห็นชอบ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

"พิพัฒน์" โชว์ผลงาน 5 เดือน ส่งคนไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่องกว่า 6 หมื่นคน เพิ่มรายได้ครัวเรือน นำความรู้พัฒนาชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา ภายในปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องแรงงานไทย มีรายได้มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สปส.มอบสุข ลงพื้นที่สร้างกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสมมาตร ทิตย์สีแสง