อินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2024 เปิดแล้ว ใหญ่จริง จัดเต็ม เทคโนโลยี นวัตกรรม สัมมนาเปิดทางรอดอุตสาหกรรมไทย

อินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2024 เปิดแล้ว ใหญ่จริง จัดเต็ม เทคโนโลยี นวัตกรรม สัมมนาเปิดทางรอดอุตสาหกรรมไทย เตรียมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคปลอดคาร์บอน พร้อมจับมือ 7 ค่ายรถยนต์ ปักธงผลักดันผู้ประกอบการไทย

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  สานต่อความร่วมมือรัฐ-เอกชนกว่า 40 หน่วยงาน เดินหน้าจัดงาน อินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2024 ปูพรมจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่ทันสมัยสุดในภูมิภาค ปักธงขานรับการเปลี่ยนผ่านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคปลอดคาร์บอนในทุกห่วงโซ่อุปทาน

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ที่ผ่านมา อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้ทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศรษฐกิจไทย ซึ่งหนึ่งในงานที่สำคัญและดำเนินการจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษอย่าง "อินเตอร์แมค" ถือเป็นหนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับในเวทีอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศชั้นนำ โดยจากทิศทางของเป้าหมายของประชาคมโลกที่พร้อมมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) จึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสู่การกำนดธีในการจัดงานปีนี้ ซึ่งได้ชูแนวคิด Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon” หรือ โซลูชั่นเพื่อการผลิตยกระดับสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน

นายสรรชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงาน อินเตอร์แมค 2024 ครั้งนี้ยังคงชูจุดแข็งในด้านการผลึกกำลังจากภาครัฐและภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนทุกห่วงโซ่อุปทาน นำโดย  กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ที่สำคัญครั้งนี้มีกว่า 40 หน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตเข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดงาน โดยทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่าเวทีการจัดงานดังกล่าวจะเชื่อมโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีหมุดหมายเดียวกันในการ เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนไทยเป็น "ศูนย์กลางการนำเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันในภูมิภาคอาเซียน"

อินเตอร์แมค ถือเป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี โดยปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อความยิ่งใหญ่ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงจากไทยและต่างประเทศ ครอบคลุม เครื่องจักร ซอฟท์แวร์ ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกล เครื่องมือกล (Machine Tools) รวมถึงเทคโนโลยีการวัดขั้นสูง เทคโนโลยีเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์กำลังวัตต์สูง หรือ เทคโนโลยี ชีท เมทัล (SHEET METAL) หรืองานโลหะแผ่นทั้งงานตัด เจาะ กลึง พับ เชื่อม หรือตรวจวัด เป็นต้น ในปีนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีการผลิต กว่า 2,000 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ ร่วมจัดแสดงในงาน

ทั้งนี้ งาน "อินเตอร์แมค 2024" จัดงานร่วมกับ "ซับคอนไทยแลนด์ 2024" งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอได้นำ 7 ค่ายรถยนต์ EV รายใหญ่ที่ลงทุนในไทย ได้แก่ BYD, SAIC Motor, Great Wall Motor, Neta, Changan, GAC Aion, และ OMODA & JAECOO มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเผยถึงทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าผ่านกิจกรรม "BOI Symposium: EV Supply Chain" งาน ซับคอนไทยแลนด์ยังเป็นเหมือนจุดนัดพบการลงทุนในระดับภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยและบริษัทรายใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้พบกับ การจัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการจัดซื้อจัดหาจากผู้รับช่วงการผลิต (Buyers’ Village) การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ (Innovation Showcase) โดยทั้งหมดพร้อมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อก้าวไปสู่ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก

"และอีกไฮไลท์ที่สำคัญของ อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ในทุกปีคือ หัวข้อสัมมนาที่สอดรับกับทิศทางของภาคอุตสาหกรรมโลก โดยในปีนี้ BCG Model เพื่อทางรอดอุตสาหกรรมไทยจากมาตรการภาษีคาร์บอน , การประยุกต์ใช้ระบบ Vision ในงานอุตสาหกรรม (The application of machine vision system in manufacturing), Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ เป็นต้น ด้วยศักยภาพของประเทศไทย ชาติชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเครื่องจักรของภูมิภาค เวทีการจัดงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการขานรับการขยายโอกาสในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทางภาครัฐเร่งส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงการจ่อยอดไปยังอุตสากรรมปลายทางที่ในขณะนี้เป็นที่ต้องการในตลาดโลก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และพลังงานสะอาด โดยการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้จัดแสดงเรามั่นใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของเศรษฐกิจโลกหรือ Net Zero Carbon" นายสรรชาย กล่าวทิ้งท้าย

พบกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค "Net Zero Carbon" ใน งานอินเตอร์แมค 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับ งานซับคอน ไทยแลนด์ 2024 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน รวมถึง งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2024 งานอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแห่งภูมิภาคอาเซียน รวมถึง งาน IAR (Industrial Automation and Robotics Event) และอีกงานที่สำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยอย่าง งาน TyreXpo Asia 2024 งานเดียวที่รวบรวมเครือข่ายผู้พัฒนา ผู้ผลิตและผู้ค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อมากที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก โดยทั้งหมดทุกงานพร้อมเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนไทยสู่ "ระบบเศรษฐกิจใหม่" กับก้าวที่สำคัญสู่ความเป็นผู้นำเวทีอุตสาหกรรมโลก

เพิ่มเพื่อน