‘สุชาติ’ มอบนโยบาย ‘กรมเจรจาฯ’ เร่งดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์ FTA ลุยเจรจาปิดดีลกับคู่ค้า หนุนตั้งกองทุน FTA ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังประชุมมอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน ว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ที่ได้มอบหมายให้ผมได้ดูแลรับผิดชอบงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยผมเชื่อว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วยข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ ผมเองมาเสริมในส่วนที่ขาดในส่วนของการประสานงานกับกระทรวงหรือหน่วยงานอื่น อย่างเช่น เรื่องงบประมาณ หรือความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง ซึ่งผมที่จะช่วยประสานงานกระทรวงต่างๆ โดยใช้นโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการพาณิชย์ท่านภูมิธรรม เวชยชัย เป็นหลัก ผมเป็นส่วนช่วยเชื่อมต่อในการเข้าถึงข้อมูลและงบประมาณในส่วนต่างๆ หากกรมหรือกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้ผมช่วยประสานในส่วนใด ผมจะนำเสนอขอนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการ และดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป“

โดยนายสุชาติฯ ได้ขอให้กรมประสบความสำเร็จในการเจรจาในใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่ให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำ FTAเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยในตลาดโลก พร้อมทั้งเร่งรัดหาข้อสรุป FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา อาทิ ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป(เอฟตา) และไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และอาเซียน-แคนาดา และพร้อมสนับสนุนการเจรจา FTA เปิดใหม่ 2 ฉบับของไทยในปีนี้กับเกาหลีใต้ และภูฏาน รวมถึงการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจและการสร้างเครือข่าย FTA เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก FTA ซึ่งปัจจุบัน มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย 14 ฉบับ 18 ประเทศคู่ค้า และฉบับล่าสุดคือฉบับที่ 15 ไทย-ศรีลังกา และฉบับล่าสุดที่กำลังเร่งหาข้อสรุป ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา(FTA) ได้แก่ ได้แก่ ไทย-EFTA, ไทย –EU, อาเซียน-แคนาดา, ไทย-เกาหลีใต้, ไทย-ภูฏาน และการผลักดันการเจรจาเพื่อสร้างพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน (JTC) อาทิ มาเลเซีย จีน และสหราชอาณาจักร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเวทีเจรจาระหว่างประเทศ อาทิ APEC, WTO, ASEAN รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อทางการค้า แก้ไขอุปสรรคทางการค้า รวมถึงยังให้ความสำคัญในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อเป็นเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 นอกจากนี้ กรมยังได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน ได้เร่งส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTN e-services) เพื่อให้บริการต่อผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

รมช.สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมขอขอบคุณท่านอธิบดี และขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน กรมเจรจาการค้าฯ มีความสำคัญ และผมขอชื่นชม ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เก่ง มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ อยากให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ทำงานกันแบบครอบครัว ผมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและประสานงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้งานของกรมเจรจาและกระทรวงพาณิย์สำเร็จลุล่วงไปได้“

”ผมมีความตั้งใจที่อยู่กับกระทรวงพาณิชย์ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งในส่วนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะที่ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญกับการเจรจาทำข้อตกลง FTA กับประเทศต่าง ๆ ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพราะประเทศไทยมีรายจ่ายเยอะ จึงจำเป็นต้องหารายได้เข้าประเทศจำนวนมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงหลักในการค้าขาย ผมก็มีความยินดีที่จะรับงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศต่อไป“ นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พาณิชย์' ชี้เป้าส่งออกอาหารเสริมเจาะตลาดสหรัฐฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้เป้าส่งออกอาหารเสริมเจาะตลาดผู้บริโภคสหรัฐฯ เน้นกลุ่มคนรักสุขภาพ และคนออกกำลังกาย เน้นสินค้าที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ขายส่วนผสมจากสมุนไพรไทย มั่นใจมีโอกาสเติบโต

'ภูมิธรรม' รับลูก 'เศรษฐา' ดึงเจ้าสัวช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย

“ภูมิธรรม”รับลูก “เศรษฐา” ดึงเจ้าสัว ปตท. ซีพี ไทยเบฟ ห้าง ปั๊มน้ำมัน ช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายหรือนำไปทำตลาด เพื่อดูแลเกษตรกร 

ตั้ง“จ.อ.ยศสิงห์”เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.สุชาติ ช่วยดูแลปากท้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการและข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง หลายกระทรวงนั้น

“สุชาติ” เผยผล เจรจา KTEPA ไทย – เกาหลีใต้ รอบแรก คาดเพิ่มตัวเลขส่งออกไทยไปเกาหลีใต้ สูงถึงร้อยละ 77 สองฝ่าย ย้ำความตั้งใจสรุปผลได้ภายในปี 2568

รมช.พณ.สุชาติ เผยผลการประชุมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่เริ่มประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)