“สุชาติ” ยก สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า ฯเป็นคลังสมองกระทรวงฯ สานต่อนโยบายภูมิธรรม 5 ด้าน ‘ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย’

รมช.พณ.สุชาติ นำคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยเข้าเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมสานต่อนโยบายรมว.ภูมิธรรม 5 ด้าน มอบ สนค. เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์ ช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ว่า “ตนมีความยินดีที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ให้ดูแลรับผิดชอบ สนค. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการของกระทรวงพาณิชย์ และถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าที่ชี้ทิศทางด้านเศรษฐกิจการค้าของไทย

ซึ่งจากที่รับฟังรายงานจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค) ว่า สนค. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการชี้นำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ, ศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ต่างๆและมาตราการทางการค้าที่สำคัญ , จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางการค้าเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์, เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ในด้านต่างๆ

จึงขอให้ สนค. ช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบาย 5 ด้าน ที่ท่านภูมิธรรมได้เคยมอบหมายให้ สนค. ดำเนินการเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1: ยึดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านที่ 2: วิเคราะห์แนวทางการผลักดันการส่งออก “สินค้าระดับรอง” สู่การส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ด้านที่ 3: เจาะลึกการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงรุกให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านที่ 4: เสริมแกร่ง “SMEs – เกษตรกร”เฟ้นหาตัวจริงดันส่งออก และใช้นวัตกรรมภาคเกษตร
ด้านที่ 5: ยกระดับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังกล่าวว่า “สนค. เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของกระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า งานของทุกท่านจึงมีคุณค่ามาก หากมีข้อติดขัดหรือปัญหาประการใด ตนและคณะทำงานยินดีและพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และประสานงานแต่ละหน่วยงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนค. ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจจริง ดูแลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้ง“จ.อ.ยศสิงห์”เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.สุชาติ ช่วยดูแลปากท้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการและข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง หลายกระทรวงนั้น

“สุชาติ” เผยผล เจรจา KTEPA ไทย – เกาหลีใต้ รอบแรก คาดเพิ่มตัวเลขส่งออกไทยไปเกาหลีใต้ สูงถึงร้อยละ 77 สองฝ่าย ย้ำความตั้งใจสรุปผลได้ภายในปี 2568

รมช.พณ.สุชาติ เผยผลการประชุมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่เริ่มประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)

พาณิชย์ ยอมรับภาพรวมค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปรับเพิ่มสูงขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ภาพรวมดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2566 หลังจากที่ชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 และปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

“สุชาติ” ชี้ช่องทางตลาดในและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการถุง พลาสติกสาน สยามแฟล็กซ์แพ็ค จำกัด โอกาสโตยังเปิดกว้าง!

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หารือกับผู้บริหาร บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าถุงกระสอบพลาสติก สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA