"สุชาติ” ดัน ITD นำนโยบายรัฐต่อยอดวิจัยพร้อมจัดอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังพบกับผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า “ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ให้ดูแลรับผิดชอบ สคพ. หรือ ITD , The International Institute for Trade and Development (Public Organization) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นฟันเพืองสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคผ่านการจัดอบรมและค้นคว้าวิจัยให้แก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ซึ่งตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่สำคัญระดับประเทศ”

จากที่ได้รับฟัง นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD เป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการองค์ความรู้ ผ่านการจัดการอบรม และค้นคว้างานวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ โดยตามแผนการดำเนินงานปี 2567 ทาง ITD ได้มีการจัดโครงการถึง 8 โครงการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรของประเทศต่าง ๆ อาทิ โครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก (Thailand Trade and Development Festival) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Cross Border E-Commerce (CBEC) สู่ตลาดประเทศจีน โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มการเกษตรสู่การพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Smart AgriTech to the Sustainability Business Project) หรือ โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบ ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform Beta version ) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต ( Food For The Future)
ซึ่งนายสุชาติ มอบหมายให้ ITD กำหนดวิธีการวัดผลหรือประเมินผลหลังจบหลักสูตรให้ชัดเจน ว่าผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่ออย่างไรได้บ้าง และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าทางธุรกิจอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังกล่าวว่า “ ITD เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ประกอบการยุคใหม่หลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังขาดความรู้ การมีหลักสูตรอบรม หรืองานวิจัยคุณภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่

รวมทั้งตนมองว่าหากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์อย่าง ITD บูรณาการงานด้านวิชาการร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลงานด้านวิชาการได้อย่างแน่นอน โดยตนยินดีให้การสนับสนุนและให้การปรึกษา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้ง“จ.อ.ยศสิงห์”เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.สุชาติ ช่วยดูแลปากท้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการและข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง หลายกระทรวงนั้น

“สุชาติ” เผยผล เจรจา KTEPA ไทย – เกาหลีใต้ รอบแรก คาดเพิ่มตัวเลขส่งออกไทยไปเกาหลีใต้ สูงถึงร้อยละ 77 สองฝ่าย ย้ำความตั้งใจสรุปผลได้ภายในปี 2568

รมช.พณ.สุชาติ เผยผลการประชุมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่เริ่มประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)

พาณิชย์ ยอมรับภาพรวมค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปรับเพิ่มสูงขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ภาพรวมดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2566 หลังจากที่ชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 และปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

“สุชาติ” ชี้ช่องทางตลาดในและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการถุง พลาสติกสาน สยามแฟล็กซ์แพ็ค จำกัด โอกาสโตยังเปิดกว้าง!

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หารือกับผู้บริหาร บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าถุงกระสอบพลาสติก สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA