ซีพีเอฟ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ผลิตไข่ไก่ Cage Free เพิ่มเป็น 20 ล้านฟอง ในปี 65

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอบรับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มการผลิตไข่ไก่ Cage Free สู่ 20 ล้านฟองในปี 2565 นี้ และเตรียมส่งออกเสิร์ฟให้ผู้บริโภคฮ่องกง

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไข่ไก่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในการผลิตไข่ไก่สู่ระดับสากล เพื่อเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ตามเสาหลัก "ด้านอาหารมั่นคง" ที่ใส่ใจกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์มเพิ่มความปลอดภัยอาหาร   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการผลิตฟาร์มวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) จากกรมปศุสัตว์ โดยในปี 2565 นี้ตั้งเป้าผลิตไข่ไก่ Cage Free เพิ่มขึ้นสู่ 20 ล้านฟองจาก 16 ล้านฟองในปีที่ผ่านมา ตอบรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีแผนส่งออกไปต่างประเทศ เริ่มจากฮ่องกงเป็นตลาดแรก รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลาย 

"การผลิตอาหารตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารคุณภาพสูง และปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นหลักประกันอาหารมั่นคง และเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการร่วมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์สู่ระดับสากล" นายสมคิดกล่าว

ไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ มาจากแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษที่คัดเลือกแล้วให้ไข่ไก่สดกว่าสายพันธุ์ปกติ และได้พัฒนาสูตรอาหารที่ใช้ธัญพืช 100% สำหรับแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว ยึดหลักอิสระ 5 ประการ  ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ที่มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศ  ติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming มีการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างอิสระ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง ส่งผลให้แม่ไก่อยู่อย่างสุขสบาย มีอารมณ์ดี ที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยง่าย ส่งผลให้ไข่ไก่ Cage Free ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง 100%

ไข่ไก่ Cage Free  มีจุดเด่นตรง “ความสดใหม่” กว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานส่งออก   มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพความสดของไข่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟาร์มจนถึงร้านจำหน่าย ผ่านกระบวนการทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส  และใช้เทคโนโลยีทันสมัยและแม่นยำ "Freshness Test"  ช่วยรับประกันความสด และตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในฟองไข่ รวมทั้งใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล (Digital Traceability) โดยพิมพ์สีที่ปลอดภัยบนเปลือกไข่สามารถตรวจสอบได้ถึงฟาร์มผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคต่อไข่ไก่ที่ปลอดภัย ปลอดสาร ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้คนไทย./

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีพีเอฟ เดินหน้าช่วยคนตัวเล็กต่อเนื่อง เสริมทักษะคู่ค้าธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถคู่ค้าธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

วันแรงงานแห่งชาติ... ซีพีเอฟ ชู ศูนย์ FLEC สงขลา ผนึกความร่วมมือรัฐ เอกชน และประชาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในภาคประมง

ในวันแรงงานแห่งชาติ (National Labor Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “แรงงาน” รวมถึง แรงงานข้ามชาติ

กรุงเทพโปรดิ๊วส นำระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด หนุนปฏิบัติการ 9 มาตรการของรัฐบาล สู้วิกฤตฝุ่น PM 2.5 บูรณาการพลังคู่ค้าพันธมิตร และคนไทยหยุดเผาแปลง

การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนระดับประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน

ฮือฮา! พายุลูกเห็บยักษ์ถล่มบึงกาฬ บ้านเรือนเสียหายพันกว่าหลัง

เกิดเหตุพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง และเกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลน้ำจั้น ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โบลท์ (Bolt) ยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ ๆ ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7 มีนาคม 2567 - โบลท์ (Bolt) บริษัทบริการเรียกรถระดับโลก ยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่และความปลอดภัยของผู้โดยสาร เปิดตัว 2 ฟีเจอร์เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยใหม่บนแอปพลิเคชัน

"บ้านธรรมชาติล่าง" ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ โมเดลต้นแบบเติบโตยั่งยืน

ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบกับชาวชุมชน "บ้านธรรมชาติล่าง" ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มองเห็นโอกาสของพื้นที่ตั้ง แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและอีกด้านติดทะเลอ่าวไทย