โปรดเกล้าฯ รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะ

โปรดเกล้าฯ รองเลขาธิการพระราชวังออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

13 ส.ค.2565 –  เวลา  07.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี  รองเลขาธิการพระราชวัง  ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565  ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ  จำนวน  112  คู่  ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

29 ก.ค.2565 - เวลา 07.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท สมชาย  กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งรัฐบาล