กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสังเคราะห์'โมลนูพิราเวียร์'ยาต้านโควิดสำเร็จ

สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ตัวยาใหม่”โมลนูพิราเวียร์” ที่มีประสิทธิภาพรักษาโควิดสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ สธ.แล้ว

นับตั้งแต่การเกิดโรคโควิด 19 ระบาดหนักเมื่อต้นปี พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยในสถานการณ์ของประเทศและประชาชนอย่างมาก ได้ทรงเพียรพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขภาวะวิกฤตินี้ให้แก่ประเทศ จึงทรงริเริ่มการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ยารักษาโควิด 19 อย่างเร่งด่วน ด้วยทรงเห็นว่าการบริหารจัดการการระบาดของโรคนี้ต้องใช้ทั้งการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนและการรักษาที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน

ในฐานะที่ทรงเป็นนักเคมีอินทรีย์จึงทรงจัดทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสโควิด 19 และทรงเลือกยาตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดชื่อ โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) เพื่อเร่งวิจัยและสังเคราะห์สารนี้โดยเร็วที่สุด

ขณะนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์โมลนูพิราเวียร์ 2 วิธี ซึ่งคำนึงถึงกระบวนการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนสังเคราะห์มีประสิทธิภาพและต้นทุนไม่แพง และได้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลิตได้ตัวยาในปริมาณสูงในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีประเทศไทยไม่สามารถจัดหายานี้มาใช้ได้ 

เนื่องจากประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยานี้จากบริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาสูง ดังนั้นองค์ความรู้ในการผลิตโมลนูพิราเวียร์ได้เอง จึงเป็นสิ่งที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการสร้างความมั่นคงด้านยาให้แก่ประเทศในการรับมือกับโรคระบาดและเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศที่จะพึ่งพาตนเองในยามคับขันอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน สานพลังใจเพื่อผู้ป่วย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เชิญชวนปชช.ลงนามถวายพระพรกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

1 ก.ค.2567 - สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ศรัทธาพุทธศาสนาในเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสวางควัฒนฯ ที่วัดป่าบ้านตาด

28 มิ.ย.2567 ที่ศาลาใหญ่ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระราชวชิรธรรมาจารย์ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดเกสรศีลคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็

'ด้วยรักษ์และเมตตา' จิตรกรรมกล่อมเกลาจิตใจ

เพื่อสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "องค์สิริศิลปิน" ในการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานศิลปะได้มีโอกาสแสดงทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงลงพระนาม MOU ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ 4 สถาบัน

15 ธ.ค.2566 - เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ