กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสังเคราะห์'โมลนูพิราเวียร์'ยาต้านโควิดสำเร็จ

สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ตัวยาใหม่”โมลนูพิราเวียร์” ที่มีประสิทธิภาพรักษาโควิดสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ สธ.แล้ว

นับตั้งแต่การเกิดโรคโควิด 19 ระบาดหนักเมื่อต้นปี พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยในสถานการณ์ของประเทศและประชาชนอย่างมาก ได้ทรงเพียรพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขภาวะวิกฤตินี้ให้แก่ประเทศ จึงทรงริเริ่มการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ยารักษาโควิด 19 อย่างเร่งด่วน ด้วยทรงเห็นว่าการบริหารจัดการการระบาดของโรคนี้ต้องใช้ทั้งการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนและการรักษาที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน

ในฐานะที่ทรงเป็นนักเคมีอินทรีย์จึงทรงจัดทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสโควิด 19 และทรงเลือกยาตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดชื่อ โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) เพื่อเร่งวิจัยและสังเคราะห์สารนี้โดยเร็วที่สุด

ขณะนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์โมลนูพิราเวียร์ 2 วิธี ซึ่งคำนึงถึงกระบวนการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนสังเคราะห์มีประสิทธิภาพและต้นทุนไม่แพง และได้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลิตได้ตัวยาในปริมาณสูงในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีประเทศไทยไม่สามารถจัดหายานี้มาใช้ได้ 

เนื่องจากประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยานี้จากบริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาสูง ดังนั้นองค์ความรู้ในการผลิตโมลนูพิราเวียร์ได้เอง จึงเป็นสิ่งที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการสร้างความมั่นคงด้านยาให้แก่ประเทศในการรับมือกับโรคระบาดและเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศที่จะพึ่งพาตนเองในยามคับขันอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบื้องหลังเส้นทางแบรนด์ SIRIVANNAVARI 'ศิลปินที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและประวัติศาสตร์'

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสือครบรอบ 16 ปีของแบรนด์ “SIRIVANNAVARI: 16 YEARS OF GLORY” พร้อมพระราชทานสัมภาษณ์เล่าเรื่องราวเบื้องหลังการรวบรวมภาพแห่งความทรงจำสุดเอ็กซ์คลูซีฟตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ในปีพ.ศ. 2548 ณ ชั้น 5 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ไปรษณีย์กลางบางรัก เมื่อวันก่อน 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 78 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ลงนาม โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรียกคืนเครื่องราชฯ-ถอดยศ นาวาอากาศโท 'ธงไทย สวนฉิมพลี'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

'ในหลวง' ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษา 'ความขัดแย้งคลี่คลายได้ด้วยความยุติธรรม'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง

'ในหลวง' ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง 'พระแก้วมรกต' สำหรับฤดูหนาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน