กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ต่อเนื่อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่องที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ทรงมีพระราชดำรัสทำงานนี้เป็นการแก้ปัญหาของสัตว์และคน

21ก.พ.2565 – ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวทั้งที่มีเจ้าของ หรือจรจัด เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเตรียมสุนัข สำหรับการผ่าตัดทำหมันของทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ประชากรสุนัขอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด   ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป และต่อมา ทรงติดตามการดำเนินงานของทีมสัตวแพทย์อาสาของจังหวัดอุดรธานี ที่มาออกหน่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค       คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งวันนี้ได้รับการสนับสนุน ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จาก มณฑลทหารบกที่ 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยฉีดวัคชีน และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว 

จากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่นำมาเสริมศักยภาพการผ่าตัดให้กับการออกหน่วยสัตวแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 215 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 135 ตัว

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสถึงวัตถุประสงค์ของการเสด็จมาออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดอุดรธานี  โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ ..ที่มาออกหน่วยแพทย์จังหวัดอุดรธานี ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าอาวาสว่า มีสุนัขหลายตัวเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาด และเข้ามากัดพระ กัดเด็ก และก็แถวนี้ไม่มีใครฉีดยา เพราะว่าไม่มีใครมา แต่นี่เราทำไป 3 วัน ก็กว่า 200 ตัว การทำเทคนิคที่จะต้องมีคือว่า ใจของเราต้องอยู่ที่งาน เพราะจะรู้สึกว่าไม่เจ็บ เหนื่อย หรือ นาน แต่ถ้าเราเป็นคนขี้เบื่อก็จะไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้ดี แต่จริงๆ แล้วการทำงานนี้เป็นการแก้ปัญหาของสัตว์ และแก้ปัญหาของคนด้วย...”

       สำหรับ การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งหวังที่จะพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป 

                   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในอีสาน

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยทรงตระหนักดีว่า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน

1 ก.ย. 2566 - เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในภาคใต้

24 ก.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จึงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และกำจัดภัยโรคพิษสุนั

ชวนชมนิทรรศการ ‘แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า‘

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

3 ก.ค.2566 - เวลา 10.00 น. ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

21 มิ.ย.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์