‘อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย’ เวทีใหญ่พัฒนาศิลปะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย”  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง ปีนี้สามสถาบันราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคอีสานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานทัศนศิลป์และกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ คือ นิทรรศการใหญ่” อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” เปิดเวทีให้ศิลปินอาจารย์ในเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 128 คนจาก 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ แสดงฝีมือผ่านผลงานสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ตลอดจนเชื้อเชิญศิลปินแห่งชาติ ศ.เดชา วราชุน และศิลปินชั้นเยี่ยมที่มีชื่อเสียง รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ร่วมจัดแสดงผลงาน ทำให้มีผลงานมากกว่า 131 ชิ้น ให้ผู้รักงานศิลป์ได้ชื่นชม  ณ หอศิลป์ทองทวาปี มรภ..สกลนคร พิธีเปิดนิทรรศการที่ผ่านมา ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน บรรยากาศคึกคักด้วยศิลปิน คนในแวดวงศิลปะถิ่นอีสาน 

กล่าวได้ว่า แต่ละผลงานศิลปินสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจ มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน โดยเฉพาะศิลปกรรมสมัยใหม่บนแผ่นดินอีสาน  นับเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจของคนที่รักงานทัศนศิลป์อย่างมาก และเป็นงานแสดงของเหล่าคณาจารย์มรภ..ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาศิลปะรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนวงการศิลปะให้ก้าวต่อไป

การจัดโครงการครั้งนี้เป็นความสำเร็จในการรวบรวมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับงานศิลปกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ที่สำคัญเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นอกจากโชว์ผลงานศิลปะแล้ว มีการจัดบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “คติ ความเชื่อและตำนาน สู่พลังของเรื่องเล่าและจินตนาการ” โดย อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วิชายะ  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบรรยายหัวข้อ “ศิลปะเอเชีย : มหาอำนาจใหม่แห่งวงการศิลปะร่วมสมัย” โดย นายศุภวัตร ทองละมุล  ศิลปินอิสระ  ช่วงเสวนามีอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังเรื่องความก้าวหน้าในวงการศิลปะ รวมไปถีงศักยภาพของศิลปินเอเชีย รวมถึงศิลปินไทย ในการรังสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มรภ.เลย กล่าวว่า ศิลปะเกิดจากการถ่ายทอดจินตนาการของศิลปินบนพื้นฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นิทรรศการครั้งนี้มีเนื้อหาสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางสังคม ธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคถ่ายทอดออกมาได้อย่างเด่นชัด ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคณาจารย์ทางศิลปะทั้ง 31 สถาบันนำมาจัดแสดงเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อชุมชน ต่อผู้คน ทั้งในด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนสอนในอนาคตต่อไป

ด้าน ผศ.วิชิต กัมมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่างานศิลปกรรมเป็นการถ่ายทอดงานศิลปะที่มีคุณค่า คณาจารย์ 31 แห่ง สร้างงานศิลปะโดดเด่นผ่านจิตรกรรม ประติมากรรมที่จัดแสดงสะท้อนให้เห็นแนวความคิด  ทัศนคติ  และประสบการณ์ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล ที่สร้างผลงานออกมาได้อย่างประณีตสวยงาม  และมีคุณค่าอย่างยิ่ง  นับว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ  

ผู้สนใจซึมซับคุณค่าสุนทรียภาพผลงานศิลปะในนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” แวะเวียนมาได้ที่หอศิลป์ทองทวาปี มรภ.สกลนคร จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาภรณ์จากผ้าไทยร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ’พระราชินี’

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ รักษา และสืบทอดงานผ้าไทย งานหัตถศิลป์ไทย อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เพลง 'วิสาขบูชา' เวอร์ชั่นใหม่ โดนใจวัยรุ่น

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของโลก กรมการศาสนานำบทเพลงวันวิสาขบูชา มาเรียบเรียงและสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง เพื่อมอบเป็นเสียงเพลงแห่งคีตธรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม’อัลกุรอาน’ เปิดปี 67

คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิม เชื่อว่า เป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านเทวทูตญิบรีลมาสู่นบีมุฮัมมัด คำว่า กุรอาน มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า การอ่าน ที่พระเจ้าประทานให้กับศาสนทูตมูฮัมหมัด เป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมเมื่

เวียนเทียนตะคัน วันวิสาขบูชา ชมเสน่ห์เมืองโบราณสุโขทัย

ททท. สำนักงานสุโขทัย เชิญร่วมพิธีเวียนเทียนตะคันในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สัมผัสบรรยากาศความงดงามของประเพณีไทยในวันสำคัญของชาวพุทธ

'เทศกาลอาหารนานาชาติ' สวรรค์ของนักกิน จัดใหญ่กลางกรุง

อาหารไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ด้วยเอกลักษณ์ในการนำวัตถุดิบของแต่ละภาคมารังสรรค์จนเกิดเป็นรสชาติเฉพาะพื้นที่นำไปสู่ความอร่อยที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างก็ติดใจ หรือจะเป็นอาหารแนวสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ อยู่อันดับต้นๆ ของเมืองแห่งร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลก